Slide background

Skoleelever

Fritid og fritidsaktiviteter

I fritidsordningen

Det er vigtigt, at fritidsordningen bliver informeret om, hvilken betydning hørenedsættelsen har for det enkelte barn. Det er derfor en god idé, at der er personale fra fritidsordningen med til de møder, som afholdes med skolen, så de aktiviteter man sætter i værk i skolen automatisk overføres til fritidsordningen.

Hvis barnet har høreteknisk udstyr i fritidsordningen, kan det med fordel anvendes, når der gives fælles beskeder.

Både de voksne og børnene skal informeres om, hvilke hensyn der bør tages, se “Lærerens rolle“. Ligeledes bør der udvises forståelse for de udfordringer, der kan opstå i de sociale sammenhænge, som er afledt af dét at have et høretab, bl.a.:

  • Vanskeligheder ved at skelne i støj.
  • Sproglige misforståelser.
  • Behov for et lokale, hvor man kan trække sig tilbage og være i en mindre gruppe med mindre støj.

Se også “Viden om hørelse og høretab

Copyright MED-EL

Fritidsaktiviteter

Uden for skolen har forældrene det primære ansvar for, at barnets specielle behov bliver imødekommet.

Forældrene er derfor aktive medspillere i forhold til at give information i forbindelse med fritidsaktiviteter. Inden barnet starter til en fritidsaktivitet, bør forældrene informere og hjælpe de forskellige voksne med information om kommunikation med barnet. Det er f.eks. vigtigt, at der gives grundig information om teknik og høretaktik til træner, klubmedarbejder eller pædagog. Se “Høretab i skolen“.

Forældrene har mulighed for at inddrage kommunens talehørekonsulent.

Gode råd
  • Vælg fritidsinteresser med omhu og lad barnet prøve de forskellige tilbud.
  • Giv barnet indsigt i regler og guidelines, før barnet starter på den ønskede fritidsaktivitet.
  • Vurdér de akustiske forhold og afhjælp med høreteknisk udstyr. Se “Høreteknisk udstyr til skoleelever“.
  • Hjælp barnet med at bruge sine øvrige sanser i forbindelse med den valgte aktivitet.
  • Brug de ni høreregler for kommunikation med personer med høretab. Se også “Skolestart“.