Slide background

Skoleelever

Høretaktik

En elev med høreapparat, CI eller BAHS er i større eller mindre omfang i stand til at høre omgivelseslyde, følge samtaler m.m. Dog opstår der fortsat udfordringer ved:

  • at høre over afstand
  • at kunne høre, skelne og følge med, når der er baggrundsstøj som snak, musik, trafik m.m.

Her spiller elevens øvrige forudsætninger ind i forhold til at udvikle høretaktik samt samspillet med omgivelserne, som også er medansvarlige for udvikling af god høretaktik

Høretaktik handler om

  • at være bevidst om at bruge høreapparatets/CI’s/BAHS’ indstillinger og programmer til de rette situationer.
  • at vide, hvor i lokalet man hører bedst/hvor det er bedst at placere sig.
  • at udvikle gode spørgestrategier og bede om uddybning eller forklaring.
  • at reducere baggrundsstøj.
  • at skabe gode lysforhold.
  • at understøtte hørelsen med visuelle virkemidler (tekst, billeder mv.).

157fbfca27

Copyright Cochlear Limited