Slide background

Skoleelever

Høreteknisk udstyr til skoleelever

Mange børn/elever har gavn af høreteknisk udstyr (bl.a. forstærkning) i hjem, skole og fritid som supplement til høreapparat-/CI-/BAHS-behandling. Under menupunktet “Høreteknisk udstyr” kan du læse om, hvornår eleven kan have behov for dette udstyr, og hvordan udstyret anskaffes og afprøves.

Udstyret bør blive en naturlig del af dagligdagen, både for eleven med høretab, for lærerne og for de øvrige elever i klassen. Det kræver faste aftaler og rutiner, hvis man skal opnå en optimal pædagogisk anvendelse af udstyret. En hensigtsmæssig pædagogisk brug kræver endvidere viden og bevidsthed om udstyrets muligheder og begrænsninger samt kendskab til behovene hos eleven med høretab.

Læs om “Høreteknisk udstyr til skoleelever”. Se menuen til venstre.  

Copyright Phonak

Copyright Audinor