Slide background

Skoleelever

Kobling til andet udstyr

iPad, computer, interaktiv tavle, tv m.m.

Det høretekniske udstyr kan tilkobles direkte til f.eks. iPad, interaktiv tavle m.v., så eleven med høretab får samme vilkår som de andre elever.

Der findes forskellige løsninger på, hvordan udstyret kobles til. De enkelte firmaer – og/eller kommunens talehørekonsulent – kan vejlede i de forskellige muligheder.

På firmaernes hjemmeside kan man downloade brugsanvisninger til de forskellige produkter og se, hvordan udstyret anvendes i forbindelse med kobling til andet udstyr. Ofte vil eleven have en erfaring fra sit personlige udstyr hjemme.

Alt personligt udstyr kan tilkobles hhv. tv, iPad, computer, mobil.

Undervisningsudstyr skal kunne kobles til smartboard og computer/iPad og fungere støttende ved instruktion, fremlæggelse og debat på klassen.

Streamer

Til nogle høreapparater/CI’er/BAHS udleveres en streamer, som kan bruges i forbindelse med en Bluetooth-funktion og/eller via audiokabel i forbindelse med f.eks. computer. Vejledning kan findes på det pågældende produkts hjemmeside.

Nogle gange kan streameren fungere sammen med det høretekniske udstyr, der bruges i undervisningen.

Høreapparater som hovedtelefoner

I kombination med en streamer kan høreapparaterne fungere som hovedtelefoner for Bluetooth-aktive mobiltelefoner.

Høreapparaterne kan også fungere som hovedtelefoner til musikafspillere. Enten trådløst eller via kobling med audiokabel til lydkilden.

Audiokabel eller Bluetooth til CI

Elever med CI kan få udleveret et audiokabel til CI-udstyret. Et sådant audiokabel vil også kunne anvendes til undervisningsbrug, f.eks. sammen med iPad.

CI-brugere kan til visse nyere typer CI få udleveret en (lærer)mikrofon, der sender via Bluetooth. Denne mikrofon er en slags personligt udstyr og kan ikke samarbejde med f.eks. elevmikrofoner. Flere typer CI har også mulighed for at blive koblet trådløst til f.eks. iPad eller telefon. Se også “Høreteknisk udstyr”.