Slide background

Skoleelever

Kommunens talehørekonsulent

Kommunens talehørekonsulent er den fagperson, der lokalt sidder inde med den største, specifikke viden om høretab, høreteknisk udstyr, tale/sprogudvikling og de udfordringer i øvrigt, en elev med høretab kan have. Det er vigtigt, at denne fagperson følger eleven med høretab forholdsvis tæt. Det er både i forhold til

 • trivsel
 • det sociale
 • det faglige og
 • det høretekniske

Derudover bør talehørekonsulenten være på forkant med elevens vilkår og muligheder i forhold til

 • skolegang
 • nye fag
 • skift af klasseværelse
 • skoleskift
 • uddannelse
 • høreteknik
 • høretaktik osv.

Talehørekonsulenten kan i vidensdeling og dialog med lærerne være med til at skabe et godt pædagogisk miljø i klassen for eleven med høretab. Se i øvrigt “Viden om hørelse og høretab”.

Talehørekonsulentens rolle kan være:

 • at sørge for, at forældre, pædagoger og lærere tilbydes viden om det at have en elev med høretab i klassen.
 • at kontakte forældrene mindst én gang årligt for at sikre en optimal skolegang for eleven med høretab.
 • at arrangere ekstra møder mellem talehørekonsulenten, forældre og lærere/pædagoger (og evt. eleven).
 • at være oplægsholder på klassen og/eller på forældremøder – om elever med høretab.
 • efter behov at mødes med eleven med høretab gennem hele skoleforløbet.

Hørecafé, børnehørekursus m.v.

Kommunens talehørekonsulent kan derudover tage initiativer til f.eks. at samle flere elever med høretab til “hørecafé” eller lignende, så eleven får lejlighed til at mødes med andre i samme situation.

Høreforeningen og Decibel er foreninger, hvor voksne og børn med høretab lærer andre voksne og børn med høretab at kende. Det er også muligt, at eleven søger om optagelse på børnehørekursus. Det at møde ligestillede vil give eleven en fornemmelse af ikke at stå alene. Talehørekonsulenten vil vide, hvilke muligheder der findes.

Se også “Sociale kontakter og relationer”.

Lys og lyd
– Akustikmåling
– Hvor tit?

Lokaleindretning
– Elevens placering

Høreteknisk udstyr
– Hvem gør hvad?
– Rutiner i daglig brug af udstyr

Koordinering af indsats
– Skole, hjem og fritidstilbud

Observationer af elevens funktion
– Fagligt
– Socialt

Støtte
– Forberedelse og efterbehandling
– Støtte i klassen på tomandshånd
– Behov for udstyr

Skole-hjem-samarbejde
– Info på forældremøde
– Emner for skole-hjem-samtaler
– Hvor hyppigt er der behov for skole-hjem-samtaler?

Samarbejde med talehørepædagog
– Emner
– Hvor tit?
– Info på klassen om høretab

Lærerkurser
Børnehørekurser
Ungelejre
Hørecafé for børn med høretab