Slide background

Skoleelever

Lærerens rolle

Børns trivsel er meget afhængig af deres relation med kammeraterne.

Skolen og lærerne kan gøre meget for, at eleven med høretab føler sig accepteret, bl.a. ved at skabe et trygt og godt psykisk miljø, hvor man ser en kvalitet i hinandens forskelligheder.

Vigtige informationer fra læreren

En elev med høretab kan gå glip af vigtig information fra læreren i løbet af en undervisningslektion pga. de høremæssige udfordringer og hurtige skift i kommunikationen. God klasseledelse er derfor vigtig og må indeholde:

  • at baggrundsstøj minimeres
  • at læreren taler med kort afstand til eleven
  • at eleven har mulighed for at mundaflæse læreren
  • at der er klare regler for kommunikation i klassen
  • at der er tydelig start og slut på undervisningslektionen
  • at der er tydelig timing og besked om skift af aktivitet i løbet af timen
  • at “når klokken har ringet-beskeder” afløses af f.eks. skriftlige beskeder på tavlen/intranet.

Læreren bør placere sig, så eleverne har mulighed for at se lærerens ansigt og mundaflæse:

Her bruges diasset som støtte for lærerens hukommelse. Eleverne har ikke mulighed for at se lærerens ansigt og heller ikke mundaflæse læreren.

Her bruges diasset som visuel støtte for det budskab, læreren formidler til eleverne. Læreren bruger sin computer som støtte for egen hukommelse, og eleverne har mulighed for at se lærerens ansigt og mundaflæse.

Gode regler
– for kommunikation i klassen

Det er lærerens ansvar at sørge for gode regler og rutiner for kommunikation i klassen, til glæde for eleven med høretab såvel som resten af eleverne i klassen.

Idéer til høretaktiske tiltag, der styrker god trivsel for en elev med høretab:

Del klassen op i små grupper, hver gang der er to lærere på, eller når det er muligt, hvor der kun er én lærer i klassen, og benyt et grupperum, når det er muligt.

gruppearbejde bør eleverne vænne sig til at tale lavt.

Lav en regel om, at man i klassen rækker hånden op og taler én ad gangen – aldrig i munden på hinanden.

I stedet for at kalde på en kammerat eller en lærer, må eleverne lære sig at gå hen til den, man vil tale med eller række en hånd op.

En regel om at holde øjenkontakt med den, man taler med, giver på samme tid et bedre talemiljø og øger koncentrationen hos både fortæller og lytter.

Aftal regler i klassen for brug af smartboard, musikanlæg og lignende – også i pauserne. Drøft her bl.a. indstilling af volumen og også udstrækning af tid, klassen vil ønske at se YouTube, musikvideo m.v. Elever med høretab kan have forskellige tærskler for, hvad de kan tolerere mht. baggrundsstøj.
Drøft med eleven med høretab, hvilke muligheder der er for andre aktiviteter, hvis han/hun ikke ønsker at deltage i at lytte til og se på YouTube eller lignende i pauserne.

Lav legeaftaler i slutningen af en time, så alle elever ved, hvem de kan lege med i frikvarteret.
For elever på mellemtrin eller i overbygning: snak med eleven om, hvilke planer/aftaler han/hun har for pausen. Sådanne aftaler har nogle steder vist sig at øge trivslen generelt i klassen og ikke kun for eleven med høretab.