Slide background

Skoleelever

Nationale test

De nationale test er et værktøj til den løbende evaluering i folkeskolen. Testene er et pædagogisk redskab til lærerne, og de kan bidrage til den videre tilrettelæggelse af undervisningen.

De nationale test tester elevernes kundskaber inden for forskellige fag og er obligatoriske for alle elever i folkeskolen.

Testene er alle skriftlige, og elever må anvende det samme udstyr til disse test, som de anvender i den daglige undervisning (testen kan dog læses op med CD-ORD eller AppWriter). Elever fritages i særlige tilfælde fra testen, og det er i så tilfælde skolens leder, der kan fritage eleven.

Læs mere

På Undervisningsministeriets hjemmeside kan man læse mere om de nationale test. Her kan man også finde pjecen “Vejledning om de nationale test – til lærere, som underviser elever med særlige behov”.

Pjecen indeholder bl.a. “en praktisk guide” til planlægning og bedst mulig afvikling af de nationale test, når en elev har særlige behov, herunder høretab.