Slide background

Skoleelever

Placering af eleven i klassen

Placering i klassen skal overvejes. En elev med høretab får almindeligvis en god placering med

  • ryggen mod lysindfald (vinduerne) og
  • mulighed for udsyn over klassen, således at lyset falder på klassekammeraternes ansigter i klassen samt
  • kort afstand til læreren.

Dette giver bedre mulighed for at støtte sig til mundaflæsning, aflæsning af mimik m.m. Selv når de akustiske og lysmæssige forhold samt møblering og placering af eleven er optimale, kan nogle elever have gavn af f.eks. høreteknisk udstyr i visse undervisningssituationer, se “Høreteknisk udstyr til skoleelever“.

PlaceringKlassen

Illustreret af Keld Petersen

Illustrationen viser flere forskellige steder, eleven med høretab kan sidde i klassen – hvor lysindfaldet er i ryggen, og hvor der er et godt udsyn over klassen.