Slide background

Skoleelever

Rådgivning og vejledning

De lærere og pædagoger, der modtager en elev med høretab, kan have begrænset viden om, kendskab til eller erfaring med at undervise elever med høretab. De fleste lærere og pædagoger har et stort ønske om at få viden om og at modtage vejledning om høretab – før eleven starter i klassen. Talehørekonsulenten i kommunen (PPR) kan tilbyde rådgivning og vejledning til lærerne og pædagogerne før skolestart og gennem hele skoleforløbet.

Der er desuden mulighed for at modtage vejledning fra den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation, VISO. Det er typisk talehørekonsulenten i kommunen, der ansøger om den særlige vejledning.

Copyright MED-EL