Slide background

Skoleelever

Sikker anvendelse

Det er nødvendigt, at alle i klassen ved, hvordan det høretekniske udstyr virker: Eleven med høretab skal kende sit eget udstyr, lærerne skal vide hvordan og hvornår lærersenderen og elevmikrofonerne skal anvendes, og klassekammeraterne skal vide, hvordan de bruger elevmikrofonerne, hvis de har sådanne i klassen.

En sikker bruger

Eleven med høretab skal være sikker i at betjene programfladen i sine høreapparater / CI’er / BAHS, så han/hun hele tiden er i stand til at skabe sig optimale lyttevilkår i forhold til den aktuelle situation med brug/ikke brug af det høretekniske udstyr.

Eleven skal også have indgående kendskab til det ekstra udstyrs muligheder for indstillinger. For eksempel findes der en halsteleslynge, hvor det er muligt at regulere volumen på selve halsteleslyngen.

Det kan være meget abstrakt for en elev at udtrykke sig sprogligt præcist omkring lyttevilkår. Hvis en elev bliver afvisende over for at bruge udstyret, kan det hænge sammen med fejl på systemet eller i høreapparater / CI’er / BAHS. Det er derfor vigtigt at handle på situationer, hvor eleven ændrer adfærd i forbindelse med brug af udstyret.

Virker mikrofonen?

Hvis man blot spørger: “Kan du høre mig?” vil de fleste blot svare “ja”, men det er ikke sikkert, at det er via mikrofonen, de hører. Det kan være, at eleven ikke er sikker i at betjene udstyret og tage det i anvendelse. Eleven kan ikke vide, hvad han/hun IKKE har hørt.

Forslag

Mikrofontest ved små elever
Du kan lave små lege med eleven, hvor du har mulighed for at sikre dig, at mikrofonen er koblet til. Du kan for eksempel prikke på mikrofonen (skjult) og lade eleven svare på, hvor mange gange du prikker.

Mikrofontest ved større elever
De større elever vil kunne samtale mere præcist med læreren om funktionen. Et tegn, et nik, et blik eller lignende kan være aftalt som elevens signal på, at mikrofonen er aktiv.

Vær opmærksom på...

… at det er eleven, der hører igennem udstyret, og at han/hun derfor er den eneste, der kan give respons, hvis der er uregelmæssigheder.

Høretaktik

Der vil være situationer, hvor det ikke er hensigtsmæssigt at bruge høreteknisk udstyr. I sådanne situationer er det vigtigt, at eleven kan benytte sig af forskellige strategier, som kan kompensere for de situationer, hvor det er svært at høre. De yngre elever har i sådanne situationer ofte brug for hjælp til at huske at placere sig optimalt. Der må derfor jævnligt arbejdes med at benytte forskellige andre strategier som f.eks. kortere afstand, mundaflæsning m.m.:

  • I idræt: Eleven placerer sig tæt på læreren, når der skal gives besked, så eleven bedre kan høre læreren og har mulighed for at mundaflæse.
  • I forhold til lysindfald: Eleven placerer sig optimalt, så kommunikationen kan støttes af mundaflæsning osv.

Eleven bør understøttes i at arbejde målrettet og bevidst med at opbygge en god og hensigtsmæssig høretaktik samt udvikle og anvende gode kommunikative teknikker.

Klik her for at læse mere om høretaktik.