Slide background

Skoleelever

Skole-hjem-samarbejde

Elever med høretab er lige så forskellige som andre elever – lige så forskellige som lærere og skoler i øvrigt. Derfor vil det også være meget forskelligt, hvordan et givent høretab påvirker barnet i skolen. Elevens lærere og pædagoger har en særlig opgave med at sikre sig, at eleven er i trivsel og udfordres og udvikler sig både fagligt, personligt og socialt trods sit høretab.

Der bør derfor være et tæt og åbent samarbejde mellem elev, forældre og lærere, hvor man også kan inddrage talehørekonsulenten.

Læs om “Skole-hjem-samarbejde”. Se menuen til venstre.