Slide background

Skoleelever

Skole-hjem-samtaler

Elevens høretab bør drøftes i enhver skole-hjem-samtale.

Nogle elever med høretab udvikler sig godt både fagligt, personligt og socialt uden særlige tiltag, mens andre elever må tilbydes særlige pædagogiske tiltag for at kunne være i trivsel og udvikle sig. Nogle børn vil trives fint på en stor skole, mens andre har brug for en skole med et mindre og mere overskueligt miljø (se “Skolestart“). Et efterskoleophold kan være et egnet tilbud til teenageren med høretab, ligesom det kan være for andre elever.

Uanset hvilken type skole eleven går på, vil det være altafgørende, at lærere og pædagoger på skolen har stor viden om det at have en elev i klassen med høretab. Der bør være fokus på høretaktik og hørepædagogik samt eventuelle udfordringer vedrørende elevens høretab – også til skole-hjem-samtalerne.

Emner i skole-hjem-samtalerne

Elevens høretab bør, som nævnt, drøftes i enhver skole-hjem-samtale. Man kan som forældre bede om ekstra tid på disse møder, så der bliver tid til at drøfte emner i relation til elevens høretab.

Forslag til emner:

  • Lydforhold – herunder støj og pædagogisk praksis i forhold til at begrænse støj.
  • Elevens optimale placering i klassen.
  • Høreteknisk udstyr samt høreapparater/CI/BAHS. Fungerer alt både teknisk og pædagogisk?
  • Elevens trivsel og udvikling både fagligt, personligt og socialt i forhold til høretabet.
  • Sociale relationer i klassen og kontaktform mellem elev og lærer.
  • Aftaler om jævnlig kontakt mellem forældre, lærere og tale-hørekonsulent – hvem er tovholder i samarbejdet, og hvor ofte skal der være kontakt? Skal eleven deltage i samtlige møder osv.
  • Hvordan informeres vikarer, nyansatte m.v. om elevens høretab og pædagogisk praksis i den forbindelse?
  • I begyndelsen af 9. klasse bør forhold angående afgangsprøver drøftes. Se “Afslutning på grundskolen“.

Copyright Phonak