Slide background

Skoleelever

Sociale kontakter og relationer

Gode sociale kontakter og relationer er vigtige for eleven med høretab, ligesom det er for alle andre elever. Disse relationer kan man i indskolingen understøtte ved at lave legegrupper, hvor det forud for legen er aftalt, hvad og hvor eleverne skal lege.

Det er endvidere vigtigt at være opmærksom på,

  • at det kan være lettest for en elev med høretab at indgå i mindre grupper for at kunne overskue turtagningen i kommunikationen med andre.
  • at der kan være nogle kammerater, hvis stemmer og tale det er lettere at høre og forstå end andres.
  • at eleven med høretab i en del sociale kontakter tolker på mimik, gestik og adfærd, hvis det sproglige budskab er svært at forstå.

Høretab kan således få sociale konsekvenser, og det kan være godt at snakke med eleven om, hvordan det er lettest at klare sig i forskellige sammenhænge og hvorfor.

Mød andre børn og unge med høretab

Elever med høretab kan have glæde af at mødes med andre børn/unge med høretab. Det kan være rart at have venner, der har de samme udfordringer som en selv. Samtidig er det også en god mulighed for på egen krop at opleve, hvad man skal gøre for at holde kontakt under en snak med en jævnaldrende med høretab, og det kan give god indsigt i, hvad ens egen familie og skolekammerater dagligt gør for at sørge for, at man er med.

Flere kommuner har gennem kommunens talehørekonsulent oprettet hørecafé for børn med høretab, og forskellige steder i landet arrangeres der årligt børnehørekursus og ungelejre. Kommunens talehørekonsulent vil vide, hvad der er af muligheder.

Hørecaféer, børnehørekurser og ungelejre er alle arrangementer, hvor børn og unge får mulighed for at drøfte med ligestillede, hvad høretabet betyder for dem selv, og hvad det betyder for deres familie og venner. Samtidig giver det mulighed for at holde kontakten og bygge venskaber op – at få en god ven med høretab.

Se Hørebogen: “Emotionelle processer“.

Mød andre børn og unge med høretab

Både Decibel og Høreforeningen har tilbud til såvel familier som børn og unge med høretab. Læs mere på foreningernes hjemme- og facebooksider.

Hjemmesider:

Facebook: