Slide background

Skoleelever

Sproglig udvikling

Høretab kan have betydning for elevens sproglige udvikling. Høretabet kan bl.a. betyde,

 • at eleven ikke hører alle informationer
 • at eleven forveksler rimord som bil-pil, skur-mur, til-vil
 • at eleven fejlhører ord som bil-ben, lygte-skyde

Dette vil påvirke elevens sproglige udvikling inden for:

 • ordforråd
 • begrebsdannelse
 • almen viden

… hvilket kan få betydning for elevens kommunikation og påvirke elevens samlede kognitive udvikling og faglige kompetencer.

FundamentSkrider2

Illustreret af Keld Petersen

Hjælp eleven

Det kan hjælpe elevens opfattelse og forståelse

 • at sikre god øjenkontakt
 • at have kort afstand under samtale
 • at sikre, at samtale/beskeder er både hørt og forstået
 • at visualisere undervisningen med ord, billeder og tekst
 • at danske film der vises i klassen er tekstet

Elevens strategier

Eleven kan få behov for at udvikle og støtte sig til strategier som:

 • at stille sig der hvor man hører bedst
 • at kunne se den der taler
 • at undgå modlys
 • at bede om gentagelse
 • at spørge til betydning
 • at vide hvem man kan henvende sig til i forskellige situationer

Det er vigtigt med et godt klassemiljø, hvor klassekammeraterne er bevidste om elevens høretab og de udfordringer en elev med høretab kan have.

Faglig udvikling

Når eleven skal bruge mere energi / længere tid på at høre og forstå, får det betydning for elevens læringsstil bl.a. gennem øget pres på arbejdshukommelsen og lagring i langtidshukommelsen.

Disse hukommelser har stor betydning for indholdsforståelse og indholdslæsning.

Se Hørebogen: “Kognitive processer“.

God mestring

God mestring er, når eleven har gode strategier til at tackle sit høretab i forskellige situationer. Vejen til god mestring kræver i starten vejledning og guidning af omgivelserne.