Slide background

Skoleelever

Teknik ud af huset

Der kan være behov for at medbringe elevens udstyr, når undervisningen foregår andre steder, så som

  • lejrskoler
  • museumsbesøg
  • virksomhedsbesøg
  • m.m.

Tilgængelighed i biografer, teatre, skranker m.m.

Når man gerne vil i biografen, teatret eller lignende, er det eneste gængse høretekniske udstyr teleslyngen. Dette gælder såvel i Danmark som i andre lande (aktuelt ved lejrskoler i andre lande).

Vær opmærksom på, at nogle biografer har teleslynger, der dækker HELE salen. Andre har installeret teleslynge, der dækker få udvalgte pladser i salen. Spørg i den enkelte biograf, hvordan vilkårene er det pågældende sted.

Ret mange kirker har teleslynge, som også vil kunne anvendes ved temaundervisning / konfirmationsforberedelse, der foregår i kirken. Mange steder findes teleslyngen også i kirkens sognegård/menighedshus.

En del teatre har teleslynger. Man kan ved henvendelse få oplyst, hvordan vilkårene er i det pågældende teater.

En tur i “biffen” med teleslynge

Høreforeningen har lavet en liste over biografer med teleslynge.

Listen dækker hele landet og indeholder de biografer med teleslynge, som Høreforeningen har kendskab til. Det er brugerne selv, der meddeler Høreforeningen, hvilke biografer der har teleslynge.

Tilgængelighed rundt i verden

Fra Washington Deklarationen 2016:

Alle med HA/CI/BAHS skal have mulighed for at aktivere en telespole, fordi det er den eneste teknologiske løsning, der er universel og standardiseret. Alle andre teknologiske muligheder (streaming, Bluetooth, FM m.m.) er personligt udstyr og kan tilbydes parallelt til teleslyngen.

Klik her for at se hele Washington Deklarationen 2016.