Slide background

Skoleelever

Undervisningsmiljø

Det fysiske og pædagogiske undervisningsmiljø hænger sammen

Det fysiske undervisningsmiljø handler om undervisningslokalernes fysiske indretning i forhold til akustiske rammer, belysning og møblering.
Det pædagogiske undervisningsmiljø vil påvirkes af det fysiske miljø i lokalet og omhandler samtidig klasseledelse samt valg af pædagogiske metoder.

Gode lydforhold er et af fundamenterne i en vellykket undervisning. Dette gælder også for elever med høretab. Ifølge Byggeloven er der regler for de fysiske forhold i undervisningslokaler, både hvad angår akustik og lys. Reglerne er gældende for nybyggeri. Skoler bygget før 2008 er ikke underlagt dette lovsæt.

Det er på kommunale skoler kommunens ansvar, at de akustiske og lysmæssige forhold opfylder kravene for undervisningsmiljø. På privat- og friskoler påhviler ansvaret den enkelte institution.

Læs om hvordan man sikrer et godt fysisk undervisningsmiljø for eleven med høretab. Se menuen til venstre.

Akustik og høreteknisk udstyr

De akustiske rammer er afgørende for et godt udbytte af såvel høreapparater/BAHS/CI som høreteknisk udstyr. Brug af høreteknisk udstyr kan ikke kompensere for dårlig akustik.

God akustik i undervisningslokaler kan for nogle elever med høretab mindske behovet for høreteknisk udstyr.