Slide background

Skoleelever

UU-vejledning og uddannelsesplan

En uddannelsesplan beskrives som en begrundet ansøgning til en ungdomsuddannelse.

En UU-vejleder (UU: Ungdommens Uddannelsesvejledning) er uddannet til at hjælpe og vejlede unge om uddannelse og fremtidige erhverv. Målet for UU-vejledninger er at vejlede elever fra 7. klasse, sådan at de hver især vælger, påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse.

Fra 7. klasse deltager en medarbejder fra UU i klassen, hvor der fortælles om diverse muligheder for ungdomsuddannelser.

I 8. klasse vurderer hver skole, hvilke elever der er uddannelsesparate, og hvilke elever der ikke er uddannelsesparate. De uddannelsesparate elever skal selv udfylde og sende en uddannelsesplan til den ungdomsuddannelse, den pågældende elev vælger. Elevens høretab bør beskrives i denne uddannelsesplan, sådan at lærere på ungdomsuddannelsen er forberedt på at modtage en elev med høretab.

De ikke-uddannelsesparate elever får særlig vejledning og støtte fra UU-vejlederen og bliver guidet og får hjælp til at lave en særlig tilrettelagt uddannelsesplan.

Samtlige elever har fra 7. klasse tilknyttet en UU-vejleder og kan på www.minvejleder.dk finde navn og data på den UU-vejleder, der kan vejlede og besvare spørgsmål.

Ungdomsuddannelse

Når eleven skal videre efter grundskolen i ungdomsuddannelse eller andet, kan han eller hun få brug for vejledning, der tager højde for høretabet.

Denne vejledning kan gives af forskellige instanser. Læs mere om dette og om overgangen til ungdomsuddannelse under “Ungdomsuddannelse”.