Slide background

Skoleelever

Vejledning i brug af høreteknisk udstyr

Det er ofte kommunens talehørekonsulent, der står for vejledning vedrørende den pædagogiske brug af det høretekniske udstyr i dagligdagen, ligesom hjemmets erfaringer med udstyret er af afgørende betydning. Det anbefales, at der laves aftaler om:

  • hvordan udstyret bruges pædagogisk.
  • hvilke opgaver eleven har i forbindelse med brugen af udstyret.
  • hvem der er ansvarlig for opladning og opbevaring – evt. aflåsning af udstyret.
  • procedurer angående jævnligt tjek af udstyret lokalt.
  • hvem der er ansvarlig for at afsende til og hente udstyret fra eftersyn og reparation.
  • lån af reserveudstyr, hvis f.eks. lærermikrofonen er til reparation.
  • hvilken myndighed der står for betaling af eftersyn og reparation.

Se også “Anskaffelse af udstyr” og “Høreteknisk udstyr i undervisningen”.

Copyright Audinor