Slide background

Skoleelever

Viden om hørelse og høretab

Viden om hørelsen og konsekvenser af høretab vil være til gavn for alle i klassen. Læreren kan inddrage temaer om høretab i emnearbejder og kan få ideer til materialer mv. fra kommunens talehørekonsulent. Kommunens talehørekonsulent kan også hjælpe med denne temaundervisning.

Undervisning om høretab

Undervisning om høretab er relevant for elever på alle klassetrin. Emnerne kan handle om:

 • øret
 • støj
 • tinnitus
 • lyd
 • støj i klassen
 • brug af smartphones med hovedtelefoner
 • gode strategier der skal sikre, at alle er med
 • osv.

Det er oplagt at inddrage elevens eget høretab og evt. også forældrenes oplevelser og erfaringer. Dette emnearbejde og oplæg kan med fordel tilrettelægges for såvel elever som forældregruppe og lærere omkring klassen, så alle opnår en forståelse for, hvilke konsekvenser et høretab har, både for den pågældende elev og for samspillet i gruppen i det hele taget.

Det er samtidig relevant at rette fokus mod, hvad hørelsen bruges til kommunikationsmæssigt og i forhold til at færdes og navigere efter lyd.

Det er i øvrigt relevant at tage “hørelse og høretab” op flere gange i skoleforløbet på grund af elevernes udvikling og sociale relationer, hvor hørelse/høretab spiller ind, samt i forhold til de faglige udfordringer, der ændrer sig gennem årene.

Gode samværs- og samspilsregler

Gode regler kan være:

 • Man taler kun, når man får ordet. Hermed kan alle bedre nå at rette opmærksomheden mod den, der taler – også eleven med høretab.
 • Man taler én ad gangen. Så bliver det lettere at skelne, hvad der bliver sagt.
 • Man ser på den/dem, man taler med.
 • Man taler ikke med hånden for munden.
 • Man er rolig med møbler, blyanter eller andet, når man selv eller andre taler.
Jeg skal være opmærksom på:
 • at huske god øjenkontakt
 • om jeg har forstået?!
 • at bede om gentagelser
 • at bede om omformuleringer
 • at bruge spørgeteknikker
  – Hvad mente du?
  – Var det…?
  – Må jeg…?
  – Vil du…?
 • om vi snakker om det samme?
De andre skal være opmærksomme på:
 • at huske god øjenkontakt
 • at sikre, at alle har forstået
 • at gentage
 • at omformulere
 • at udrede misforståelser
 • at forklare – også jokes
 • at tyggegummi besværliggør mundaflæsning
 • at invitere til at være med
 • at have opmærksomhed på, at I snakker om det samme
 • at rette eventuelle sprogtudser via naturlig gentagelse
 • at give dig tid
 • om der er baggrundsstøj
Materialer
– til undervisningsbrug

Man kan som lærer hente vejledning, ungeguides og materialer, f.eks. hos Høreforeningen eller Center for Høretab

Center for Høretab udlåner en støjkasse med materialer til undervisningsbrug. Kassen indeholder materialer til emner om støj og hørelse for ca. 4.-10. klassetrin. Man få yderligere oplysninger om kassen og lånemuligheder ved at skrive til mariann.borlund@rsyd.dk.

Høreforeningen har også en støjkasse, lige som de har en tegneserie og en plakat: “Du har kun to ører”, som kan bestilles gratis via Høreforeningens webshop.

På Materialecentret kan man rekvirere materialet “Hørelse, støj og høretab“, som er et materiale, der er lavet mhp. undervisning i børnehave og indskoling.