Slide background

Småbørn

Småbørn

Småbørn giver et indblik i lytte- og sprogudviklingen hos det lille barn med høretab og i høretabets betydning for aspekter som sprog, leg og motorik. Endvidere beskrives, hvordan man kan understøtte barnets udvikling.

Småbørn beskriver også aspekter, der har relevans, når et barn med høretab starter i dagtilbud – fysiske og pædagogiske rammer, brug af ekstra teknisk udstyr m.v.

Se menuen til venstre.

Småbørn er udarbejdet af pædagogisk konsulent Birthe Hyldgaard Klausen, Center for Døvblindhed og Høretab, Region Nordjylland, småbørnshørekonsulent Diane Dall, Center for Høretab, Region Syddanmark og tale-hørelærer Lise Mortensen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Tårnby Kommune, oktober 2012.

Revideret af småbørnshørekonsulent Diane Dall, Center for Høretab, Region Syddanmark, og pædagogisk konsulent Birthe Hyldgaard Klausen, Center for Døvblindhed og Høretab, Region Nordjylland, februar 2017.

Viden og indsigt

Når man har et lille barn med høretab, hvad enten man er forældre, anden familie eller er den, der passer barnet i dagtilbud, er der mange nye ting at sætte sig ind i og forholde sig til.

Med viden om og indsigt i høretabets betydning for barnets udvikling kan man støtte barnet bedst muligt.