Slide background

Småbørn

Barnet med høretab

Barnet med høretab vil ikke opleve høretabet som et “tab” på samme måde som forældrene. Barnet har ikke hørt normalt og har dermed ikke følelsen af at have mistet.

Man må dog forvente, at barnet omkring børnehavealderen bliver opmærksom og nysgerrig på det, at han eller hun har høreapparater, BAHS eller CI, og forældrene, søskende og kammeraterne ikke har. I denne alder vil barnet typisk ikke tænke på sit høretab som godt eller dårligt, men udelukkende konstatere, at det har høreapparater, BAHS eller CI, og det har de andre ikke.

På et tidspunkt vil barnet sandsynligvis begynde at tænke mere over, at høretabet gør det anderledes end de andre børn. Udover at det skal bruge høreapparater, BAHS eller CI, er barnets sprog måske lidt anderledes og dets vilkår i bestemte situationer forskellige fra kammeraternes.

Forklaringer til barnet med høretab

Mens barnet endnu er i førskolealderen, har det som regel kun brug for korte og konkrete oplysninger og facts om sit høretab, og hvorfor det skal bruge sine høreapparater, BAHS eller CI.

Barnet skal vide, at det er forældrene eller andre voksne omkring det, der har taget beslutningen og bestemmer, at høreapparatet/BAHS/CI skal være på. Barnet har ikke ansvar for sin hørelse eller for sine apparater.

Forældre til et barn med høretab er, som alle andre forældre, i perioder mere eller mindre bedrøvede, bekymrede og frustrerede over deres egen og barnets situation i forhold til høretabet. Hvor meget man end prøver at beherske dette, vil de fleste børn med høretab vide, at deres forældre er kede af det på grund af høretabet. For at barnet ikke skal føle skyld over at volde sine forældre sorg og bekymringer, er det vigtigt at gøre det helt klart for barnet, at det ikke er barnet, men udelukkende høretabet og dets følger, man er ked af.

Referencer

Bau, M. (2015): “Tal til mig nu: Kom godt igennem når dit barn har et høretab”. København: Forlaget Linje H.

Bøttcher, L. & Dammeyer, J. (2010): “Handicappsykologi”. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Cole, E. B. & Flexer, C. (2009): “Børn med høretab: At udvikle evnen til at lytte og tale. Fra 0-6 år”. Aalborg: Materialecentret.

Luterman, D. (ed.) (2006): “Children with Hearing Loss: A Family Guide”. Sedona: Auricle Ink Publishers.