Slide background

Småbørn

Bedsteforældre

Når man bliver bedsteforældre til et barn med høretab, gennemlever man mange af de samme følelser som forældrene gør. Man kan tale om, at bedsteforældre oplever en dobbelt sorg, fordi de også er kede af det på deres barns vegne og bekymrede for, om deres nu voksne barn kan magte den nye situation.

Bedsteforældres rolle

Der er store variationer i forskellige kulturer og familier for, hvor meget man som bedsteforældre deltager i sine voksne børns liv og i sine børnebørns opdragelse. Men langt de fleste bedsteforældre spiller en vigtig rolle i barnebarnets liv, og den støtte, man kan give til forældrene, er uvurderlig.

Generelt er det vigtigt som bedsteforældre at støtte og bakke forældrene op i deres måde at opdrage og stimulere barnet på, så man ikke kommer til at modarbejde forældrene.

Nogle bedsteforældre kan ligefrem være rollemodel for barnebarnet, idet de måske selv bruger høreapparat, og barnebarnet på den måde kan identificere sig med sin bedsteforælder og være stolt over sit høreapparat. Også i forhold til eventuelle hørende søskende kan bedsteforældrene have en vigtig rolle, have tid og være nærværende, mens forældrene uundgåeligt må bruge en del opmærksomhed og tid på barnet med høretab.

Opmærksomhed og fokus på bedsteforældre

Når bedsteforældre har en afgørende rolle i forhold til deres barnebarn med høretab, er det også vigtigt, at de har en vis viden om høretab og stimulering af børn med høretab. Men i langt højere grad end deres børn, må bedsteforældrene selv være opsøgende for at indhente denne viden, da de som regel ikke får samme adgang til informationer og tilbud som forældrene til barnet.

Bedsteforældrene kan ligesom forældrene have brug for at mødes og tale med andre i samme situation som dem selv.

Kurser og temadage

Forskellige foreninger, institutioner og skoler for børn med høretab udbyder kurser og temadage målrettet bedsteforældre og andre pårørende til børn med høretab.

Referencer

Bøttcher, L. & Dammeyer, J. (2010): “Handicappsykologi”. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Cole, E. B. og Flexer, C. (2009): “Børn med høretab: At udvikle evnen til at lytte og tale. Fra 0-6 år”. Aalborg: Materialecentret.

Luterman, D. (ed.) (2006): “Children with Hearing Loss: A Family Guide”. Sedona: Auricle Ink Publishers.