Slide background

Småbørn

Dagligt tjek af høreapparater, CI og BAHS

Det er vigtigt at være opmærksom på, om barnet kan høre med sine høreapparater, CI’er eller BAHS. Der er tale om teknisk udstyr, som indeholder dele der med tiden bliver slidt, og som derfor har brug for at blive udskiftet.

Hvis barnet har høreapparater, vil ørepropperne desuden ofte have brug for at blive renset, så lyden ikke bliver bremset af en prop af ørevoks.

Det tekniske udstyr, som barnet har fået udleveret, skal derfor tjekkes dagligt.

Ørepropper

  • Øreproppen til høreapparaterne skal renses dagligt. Brug lunkent vand, eventuelt tilsat opvaskemiddel. Proppen og slangen skal tørre helt indvendigt, før det tages i brug igen. Pust den eventuelt igennem med luftpuster fra det udleverede startkit (vedligeholdelsessæt) fra audiologisk afdeling.
  • Se efter, om proppen er blevet for lille til øregangen og ikke længere slutter helt til. Ofte er det tid til en ny prop, hvis den er for let at sætte i øret, eller hvis høreapparatet hyler unødigt.
  • Plastikslangen fra proppen til høreapparatet skal skiftes, hvis den virker hård, eller der er utætheder i den.
  • Bestil eventuelt tid til at få lavet en ny prop på audiologisk afdeling, hvor høreapparaterne er udleveret, eller lav en aftale om et andet sted, f.eks. nær hjemmet.

Se i øvrigt menupunktet “Ørepropper“.

Høreapparater / CI / BAHS

  • Med de små børn anbefales det at bruge Linglydene, når man skal tjekke, om barnet kan høre med sine høreapparater/CI’er/BAHS. Man kan som voksen selv tjekke mikrofonens lyd ved at bruge Stetoclip til høreapparater og monitorhovedtelefoner til CI. Brug Linglydene, når udstyret skal kontrolleres, og vær opmærksom på, om der er god lyd i mikrofonerne. Se i øvrigt “Linglydene”.
  • Kontroller samtidig, om der er løse forbindelser i høreapparatet eller CI, og om der evt. er brud på kabler ved CI.
  • Skift batterier, gerne inden de er opbrugt, da det mindre barn ikke nødvendigvis vil kunne fortælle, at det ikke har lyd på udstyret.
  • Filtre skal skiftes regelmæssigt, ca. hver anden måned, både på CI og på de høreapparater og BAHS, der har disse.
  • Kontakt audiologisk afdeling, hvor apparaterne er udleveret, hvis de ikke fungerer optimalt. Eventuelt kan man tage direkte kontakt til firmaet, hvor udstyret er købt.
OBS!

Sæt dig som forælder eller fagperson til et barn med høretab ind i, hvordan høreapparatet, CI’et  eller BAHS virker.

Vær opmærksom på, at det ikke nødvendigvis vil være barnet, der kan give dig besked, hvis der er noget galt!

Se også

Decibel.dk om vedligeholdelse af udstyr:

Benforankret høresystem (BAHS)

Cochlear implant (CI)

Høreapparat (HA)