Slide background

Småbørn

De førsproglige forudsætninger

Tidlig øjenkontakt

Det nyfødte barn er tidligt i stand til kortvarigt at opretholde øjenkontakten, men har i starten vanskeligt ved at fokusere. Det er nemmest for barnet at holde øjenkontakt ved en afstand på ca. 20 cm, som er den afstand, der typisk er mellem mor og barn, når barnet ammes eller får flaske. Øjenkontakten er et vigtigt element i det tidlige samspil og den førsproglige kommunikation.

Imitation

Spædbarnet, der kun er få uger gammelt, kan efterligne ansigtsudtryk, f.eks. smile eller række tunge, og allerede når barnet er omkring 8-9 måneder, begynder det at imitere handlinger, f.eks. vinke, nikke og ryste på hovedet. Denne evne og lyst til at imitere andre er også en vigtig forudsætning for den tidlige kommunikation og senere sprogtilegnelse. Barnet lærer sprog ved at imitere, og når vi imiterer barnets pludren, stimulerer vi barnet til selv at imitere vores lyde.

Fælles opmærksomhed

Evnen til at kunne have fælles opmærksomhed med en anden person er endnu en vigtig milepæl i barnets førsproglige udvikling. Fælles opmærksomhed består i, at barnet og den voksne retter deres opmærksomhed på denne samme ting. Barnet kigger eksempelvis på et stykke legetøj og ser derefter på den voksne for at aflæse den voksnes reaktioner. På den måde opstår der en kommunikativ treenighed mellem barnet, den voksne og legetøjet. Det er det samme, der gør sig gældende, når vi taler sammen – barnet forstår det den voksne siger og omvendt – vi deler sproget og kan tale sammen.

Turtagning

Et andet førsprogligt samspil er turtagning eller det at kunne skiftes til noget. Det lille barn gør sig tidligt erfaringer med turtagningen gennem samspil/interaktion med den voksne. Når det lille barn, der ammes, stopper med at sutte, moderen vugger det, og barnet derefter igen begynder at sutte, er der tale om tidlig turtagning. På samme måde lærer barnet noget om at skiftes, når det f.eks. triller bolden og forlanger at få den tilbage igen.

At høre og at lytte

At høre betyder, at der er adgang for auditive input til hjernen. At høre er en ubevidst handling.

At lytte er en bevidst handling, hvor man har opmærksomheden rettet mod auditive input.

Læs mere