Slide background

Småbørn

De første høreapparater

Der kan være lidt forskel på, hvornår et barn, der har fået konstateret høretab, får sine første høreapparater, men for de børn, der får konstateret høretabet ved den neonatale screening, vil det oftest være i løbet af de første måneder af barnets liv.

Det kan være grænseoverskridende for en familie, når det lille barn skal bære høreapparater. Forældrene er stadig sårbare og kan nemt føle sig udstillet og som ofre for utidig nysgerrighed, skønt nysgerrigheden og opmærksomheden fra andre som oftest skyldes uvidenhed eller interesse og måske også beundring for det lille barn og dets forældre.

Problemer med at holde høreapparaterne på

Det helt lille barn

Det helt lille barn gør som regel ikke modstand mod at skulle have høreapparater på, men det kan alligevel volde vanskeligheder at få apparaterne til at sidde fast bag de små ører, når barnet skal ligge ned, ammes, skiftes osv. Der findes ikke en let løsning på dette problem, så man må prøve sig frem med eksempelvis en lille hue/kyse, pandebånd osv. og finde frem til det, man oplever, fungerer bedst.

Det 4-6-måneder gamle barn

Når barnet er omkring 4 til 6 måneder gammelt, begynder det at være opmærksomt på sig selv, på sine fødder og hænder og begynder bevidst at kunne styre sine bevægelser.

I denne periode undersøger barnet sine omgivelser gennem sine sanser og især gennem munden. Det er derfor helt naturligt, at barnet også bliver opmærksomt på sine høreapparater og får lyst til at undersøge dem, både ved at røre ved dem og ved at putte dem i munden.

Barnet er endnu for lille til at forstå betydningen af sine høreapparater og er også for lille til at kunne forstå, at det ikke må tage dem af.

Det lidt ældre barn

Når barnet bliver et par måneder ældre, vil det blive optaget af mange nye ting, og dets fokus på høreapparaterne vil som regel aftage. Efterhånden begynder barnet også at have fornemmelse for, at lyden hænger sammen med høreapparaterne, og barnet beholder derfor høreapparaterne på.

Betydningen af høreapparaterne

Selv om det kan være en vanskelig opgave at få det lille barn til at bruge sine høreapparater, er det vigtigt, at barnet har dem på så meget som muligt. Lyden transporteres ganske vist gennem ørerne, men det er i hjernen, lydene opfanges og bearbejdes. Høretabet betyder, at ingen eller begrænset lyd når hjernen.

Plasticiteten i hjernen er størst i de første 3½ år af barnets liv – jo yngre barnet er, jo større er plasticiteten i hjernen – og derfor er det vigtigt, at det sikres, at de auditive områder i hjernen stimuleres så tidligt som muligt, ved at lyd når op til hjernen.

Det er derfor afgørende for barnets auditive udvikling og dermed udviklingen af tale- og sprogfærdigheder, at høreapparaterne tidligt anvendes så meget som muligt.

Se også “Talehørepædagogisk indsats“.