Slide background

Småbørn

Det fysiske miljø i dagtilbuddet

Lydabsorberende plader på væggen, reoler ud i rummet og gulvtæppe på gulvet – alt sammen noget, der medvirker til en forbedret akustik i dagtilbuddet.

Børn med høretab har brug for et godt lyttemiljø som støtte for optimal udvikling og trivsel. Lys- og akustikforhold i de lokaler, hvor børnene skal udvikle deres lyttefærdigheder og lære talesprog, skal være optimale. Ligeledes skal det pædagogiske arbejde bidrage til optimale auditive og visuelle vilkår.

Det er altså både forhold i det pædagogiske arbejde med børn samt fysiske hensyn som lokaleindretning, møblering m.m., der skal være til stede, for at man opnår et optimalt lyttemiljø.

Læs mere om dette under “Det fysiske miljø i dagtilbuddet”. Se menuen til venstre.

Indeklima

Læs mere om indeklima på Indeklimaportalen.dk. Læs blandt andet om “Lys” og “Støj og akustik“.

Se også

De høretekniske hjælpemidlers 10 bud”, Materialecentret, 2010

Dæmp støjen – hør bedre” (plakat), Materialecentret, 2014

Et godt lyttemiljø i dagtilbuddet”, Materialecentret, 2020