Slide background

Småbørn

Det hele barn

Vi er alle noget særligt

Ved et barn med høretab vil der fra omgivelsernes side naturligt være meget fokus på den auditive og sproglige udvikling. Der gives særlig støtte og opmærksomhed til barnet med henblik på at give det optimale rammer for at tilegne sig så gode sproglige færdigheder som muligt.

Vigtigt er det dog, at dette ikke sker på bekostning af andre udviklingsområder:

 • motorik
 • social kompetence
 • kognitiv udvikling
 • leg
 • følelsesmæssig udvikling

Børn har fra fødslen behov for at blive set, mødt, anerkendt og forstået og har behov for at deltage i et meningsfyldt menneskeligt samvær.

I den pædagogiske verden er det almindeligt at benytte sig af udviklingsbeskrivelser, som bygger på et relations- og ressourceorienteret børnesyn. Her kan bl.a. nævnes Kompetencehjulet og TRAS.

Man må se på det enkelte barn og dets særlige forudsætninger og måde at lære og udvikle sig på, når man tilrettelægger pædagogik og stimulation af barnet.

Helhedssyn

I Danmark har vi en pædagogisk tradition for at have et bredt og nuanceret syn på børns udvikling, et helhedssyn. Man ønsker ikke, at der bliver fokus på isolerede færdigheder, men på hele barnets udvikling og trivsel. Alle børn er individer med deres særlige psyke og personlighed, ressourcer og muligheder. Børn skal gerne udvikle sig som hele mennesker med gode hverdags- og livskompetencer

 • socialt
 • personlighedsmæssigt
 • følelsesmæssigt
 • intellektuelt osv.

Det handler også om at støtte barnet med høretab i at udvikle en sikker og positiv identitet. Man skal være omhyggelig med at tilpasse krav og forventninger til barnet, så det får succesoplevelser og ikke føler, at det bliver presset og ikke kan leve op til kravene. Det, at barnet får mulighed for at udnytte sin auditive sans, skulle gerne medvirke til at give det enkelte barn så høj en grad af livskvalitet som muligt, men det er ikke kun udnyttelsen af den auditive sans og produktionen af ord, der er succeskriterierne for et vellykket forløb. Barnet bør anskues ud fra et helhedssyn.

Daniel Stern

Daniel Sterns teori om selvudvikling er anvendelig, når vi arbejder med barnet med høretab. I de nyeste udviklingspsykologiske teorier indebærer dette syn:

 • At barnet fra fødslen er socialt i sin natur og har evnen til socialt samspil, kommunikation og kompleks organisering af indtryk og læring.
 • At barnet i begyndelsen først og fremmest lærer gennem sit samspil med sine omsorgspersoner, og – især i småbarnsalderen – er disse personer de vigtigste formidlere og vejledere i læringsprocesser.

Referencer

Bøttcher, L. & Dammeyer, J. (2010): “Handicappsykologi: En grundbog om arbejdet med mennesker med funktionsnedsættelser”. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Brodin, M. & Hylander, I. (1999): “At blive sig selv: Daniel Sterns teori i børnehavens hverdag”. København: Hans Reitzels Forlag.