Slide background

Småbørn

Forældre

Med indførelse af den neonatale screening bliver langt de fleste høretab diagnosticeret, mens barnet endnu er helt lille, typisk inden barnet er tre måneder gammelt. Hørelsen er en vigtig forudsætning for barnets tale- og sprogudvikling, så på den baggrund er det vigtigt at opdage et høretab så tidligt som muligt. Men den tidlige diagnose kan for nogle forældre opleves ekstra belastende, fordi konstateringen af høretabet, og den sorg og de bekymringer det medfører, kan overskygge glæden ved at være blevet forældre og dermed have indflydelse på den tidlige og meget vigtige tilknytning til det lille barn.

Faser i forbindelse med sorg og krise

Som forældre kan det være forbundet med mange og forskellige følelser at få at vide, at ens barn har et høretab. Den følelsesmæssige reaktion, man som forældre kan opleve, er ikke afhængig af, hvornår høretabet opdages, eller hvor stort det er.

I forbindelse med sorg og krise gennemlever man som oftest flere faser:

  • chok og forvirring
  • vrede
  • skyld
  • sorg og til sidst
  • reorganisering og tilpasning

Klik her hvis du vil vide mere om faserne i forbindelse med sorg og krise.

Faserne skal dog ikke forstås som en fastlagt proces, som alle forældre nødvendigvis gennemlever på samme måde. Intensiteten og varigheden kan være forskellige fra person til person. Faserne kan gennemleves flere gange, men vil gradvist afløse hinanden og i langt de fleste tilfælde aftage med tiden.

Vejledning til forældre

Når man som professionel skal forstå og forholde sig til de mange følelser, familien med et barn med høretab gennemlever, er det vigtigt at have en vis viden om sorg og krisereaktioner, men det er i særdeleshed også vigtigt at kunne lytte, være åben og rumme den sorg og de frustrationer, forældrene giver udtryk for.

Mange forældre har desuden glæde af konkrete forklaringer, retningslinjer og aftaler vedrørende deres barn, så de ikke altid selv skal være opsøgende og på forkant med, hvad der vil være godt for deres barn. Det er vigtigt, at det professionelle netværk, der er omkring familien, formår at samarbejde og finde muligheder og løsninger, når der skal ske ændringer i forhold til barnet med høretab. Se Rådgivning og vejledning.

Vil du vide mere?

Klik her hvis du vil vide mere om faserne i forbindelse med sorg og krise.

Referencer

Bau, M. (2015): “Tal til mig nu: Kom godt igennem når dit barn har et høretab”. København: Forlaget Linje H.

Bøttcher, L. & Dammeyer, J. (2010): “Handicappsykologi”. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Cole, E. B. & Flexer, C. (2009): “Børn med høretab: At udvikle evnen til at lytte og tale. Fra 0-6 år”. Aalborg: Materialecentret.

Luterman, D. (ed.) (2006): “Children with Hearing Loss: A Family Guide”. Sedona: Auricle Ink Publishers.