Slide background

Småbørn

Høretabets betydning for den motoriske udvikling

Labyrintsansen

Kroppen består af mange nerver og celler, som hver har forskellig funktion og betydning for, hvordan vi føler, reagerer og oplever verden.

I det indre øre findes balancenervens sanseceller, også kaldet labyrintsansen. Det er labyrintsansen, der registrerer hovedets stilling, bevægelser, fart og rotationer.

Det er den sans, der gør os i stand til at opretholde den stående stilling og giver os en fornemmelse for, hvor vi befinder os i rummet, samt om hvordan vi bevæger os i forhold til omgivelserne i rummet, eksempelvis om vi er på vej op eller ned i elevatoren. De informationer vi får via labyrintsansen har betydning for mange færdigheder i dagligdagen, f.eks. at undgå at falde, hver gang vi starter/stopper med at gå, eller når vi drejer under vores gang.

Labyrintsansen er helt central for vores balance. Den betyder, at vi konstant er orienteret i rummet og derved kan korrigere vores krop, så vi ikke kommer ud over understøttelsesfladen, men med ganske små bevægelser hele tiden kan lave små justeringer.

Labyrintsansen samarbejder med

  • muskel-ledsansen i forhold til bl.a. muskelspændingen og det at kunne opretholde en hensigtsmæssig stilling
  • synssansen i forhold til, om et synsindtryk er i ro eller i bevægelse samt bedømmelse af hastighed af en bevægelse i synsfeltet

Labyrintsansen har også betydning for regulering af vores vågenhedsgrad (arousal) og opmærksomhed.

Problemer i forhold til labyrintsansen

Som nævnt sidder cellerne for labyrintsansen i det indre øre, hvilket i forbindelse med døvhed eller store høretab kan give dysfunktioner eller nedsat funktion af balancenervens sanseceller. Dette kan give vanskeligheder i forhold til at kunne holde balancen og at nå at korrigere, inden det er for sent. Det kan derfor være nødvendigt at holde balancen via synet. Dette betyder, at det, eksempelvis for barnet med høretab og motoriske vanskeligheder, kan være svært at lave aktiviteter, der involverer flere sanser på samme tid, f.eks.

  • at gå på ujævnt underlag og tale med en person ved siden af på samme tid
  • at hoppe på trampolin og sige ord eller sætninger på samme tid

Nedsat labyrintsans kan også give problemer med hurtig regulering af muskelspændingen og med hurtige retningsændringer og start/stop. Det kan betyde, at barnet f.eks. ofte støder ind i ting eller ikke når at stoppe, straks det bliver sagt.

Balance-bevægesansen kan stimuleres

Motorik og bevægelse har stor betydning for alle børn, men for barnet med høretab kan det være ekstra vigtigt at have fokus på motorikken og stimuleringen af balancen. Som med så meget andet gælder det om at lade barnet selv gøre så meget som muligt og at tro på, at det kan. Et barn med høretab skal ikke løftes mere eller sidde mere i klapvogn end et barn uden høretab, men skal derimod have de samme mange og sjove motoriske udfordringer som sine jævnaldrende.

Et barn med balance-bevægeproblemer skal som udgangspunkt ikke beskyttes for alle motoriske udfordringer og forhindringer, men guides og have hjælp til at træne og finde strategier, så udfordringerne opleves som sjove og udviklende.