Slide background

Småbørn

 

Høretabets betydning for legen

Legens betydning

Når barnet leger, træner det motorikken, øver sproget og de sociale kompetencer. Legen giver barnet erfaringer i at være sammen med andre, det øver brugen af sproget og en begyndende forståelse for regler og aftaler. Gennem legen lærer barnet noget om sig selv og sin omverden.

Legeudviklingens forskellige trin

Det helt lille barn undersøger og udforsker ting ved at sutte, bide og røre ved dem. Allerede nogle måneder gammel begynder barnet at forstå meningen med legetøjet, f.eks.

  • at stable klodser
  • at putte ting i beholder
  • at lege små gi’ og ta’ lege

Senere begynder barnet at lege symbolleg, tingene får en anden betydning, f.eks. kan en klods forestille at være en telefon, som barnet leger, det taler i. De næste trin er at kunne lege forestillingsleg og rolleleg for til sidst at mestre regellege.

I såvel rolle- som regellegene er det vigtigt, at barnet har mulighed for at være sammen med jævnaldrende kammerater/venner. Der leges en stor del af tiden fællesleg, og sproget har stor betydning i legen. Børnene kan forhandle, diskutere, lave aftaler og bestemme regler.

Høretabets betydning i forhold til at kunne indgå i leg

Børn med høretab gennemgår den samme udvikling i forhold til leg som børn med normal hørelse, men for nogle børn med høretab kan det være sværere at komme med i legen.

  • Barnet er måske forsinket i sin sprogudvikling og har endnu ikke erfaring for, hvordan man kontakter og spørger om lov.
  • Barnet med høretab mister måske vigtige informationer i legen, f.eks. når de øvrige børn laver nye aftaler og regler om en igangværende leg.
  • Det kan være svært for barnet med høretab at opfatte, følge og forstå både skrevne og uskrevne regler, fordi det har nok at gøre med at høre og forstå anvisninger og handlinger.

Den voksnes rolle i legen

De voksne omkring barnet med høretab har en vigtig rolle i forhold til legeudviklingen. I forhold til de helt små børn gælder det om at finde lege og aktiviteter, der styrker de førsproglige forudsætninger. Legeudviklingen hos det lille barn kan stimuleres gennem

  • øjenkontakt
  • lege med gensidig imitation
  • gi’ og ta’ lege (værs’go’ – tak)
  • forventningslege (nu kommer der en lille mus) osv.

Når barnet bliver lidt ældre og begynder at lege sammen med andre børn, kan det have brug for at blive guidet af en voksen for at komme med i fællesskabet. Det handler om at have øje for barnets styrkesider og støtte op om det, der er vanskeligt for barnet. Man må tage udgangspunkt i de lege, børnene er interesserede i og i gang med, og derfra guide barnet og give det redskaber til at indgå i legen. På samme måde kan den voksne hjælpe barnet med at udvide legen og tilføre den nye og lærende aspekter.

Støt barnets legekompetencer!

Vær opmærksom på, hvad barnet er optaget af og byg videre på det.

Tag barnet med i hverdagsaktiviteter, så det får erfaringer med, hvordan man gør tingene, og idéer til, hvad man kan lege. Når barnet leger symbol- og rolleleg bygger det på sine erfaringer fra hverdagen.

Deltag i legen på barnets præmisser, vær ikke styrende og bestemmende, men følg barnets legeinitiativer, sæt ord på barnets og egne initiativer og udvid med enkelte nye initiativer.

Lær barnet de traditionelle børnesange og børnelege som “Bjørnen sover”, “Bro bro brille” osv., så det kender legene og er forberedt inden fællesleg i f.eks. børnehaven.

Hjælp barnet med at organisere legen, forklar strukturen og reglerne og lav aftaler, så barnet er forberedt.

Planlæg aktiviteter, hvor der kun er f.eks. to børn med, hvis barnet har svært ved at være med i større grupper. Senere kan gruppen måske udvides til flere børn.

Hjælp barnet til at blive opmærksom på de andre børns initiativer ved selv at være opmærksom og sætte ord på det, du ser og tænker.

Hjælp barnet med at lave legeaftaler – både hjemme og i institutionen.

Referencer

Pepper, J. og Weitzman, E. (2007): “To skal der til – sprog og tale: En praktisk vejledning til forældre til børn med forsinket sprogudvikling”. Aalborg: Materialecentret.

Pepper, J. og Weitzman, E. (2011): “Udvikling af samspil mellem børn i dagtilbud”. Aalborg: Materialecentret.

Pepper, J. og Weitzman, E. (2011): “Støtte til sprogudvikling i dagtilbud”. Aalborg: Materialecentret.