Slide background

Småbørn

Høreteknisk udstyr til småbørn

Høreteknisk udstyr er udstyr, der sender lyden fra en lydkilde, f.eks. en person der taler eller fra et tv eller en iPad, direkte til barnets høreapparater/CI’er/BAHS, se mere under “Høreteknisk udstyr”.

Et barn med høretab får behov for høreteknisk udstyr, når barnet bliver stillet over for krævende lyttesituationer med baggrundsstøj og afstand til lydkilden og derfor ikke får de optimale betingelser for at lytte med kun høreapparater/CI/BAHS. Eksempler på situationer, hvor høreteknisk udstyr kan med fordel anvendes, er:

  • til samling i børnehaven, hvor barnet skal høre kollektive beskeder igennem støj eller med afstand til den der taler.
  • bilture og cykelture, hvor det kan være svært for barnet at høre optimalt.
  • i forbindelse med at barnet ser tv, bruger iPad o.lign., og hvor lyttemiljøet ikke er optimalt. I denne situation er det vigtigt at tænke på, at barnet også skal have mulighed for at orientere sig i forhold til lyde fra andre personer i rummet.

Man kan ikke sige generelt, hvornår og om der opstår et behov for høreteknisk udstyr. Det er op til en individuel vurdering.

Barnet skal kunne profitere af udstyret

Tekniske løsningsmuligheder, som forstærker lyden til barnet, kan være godt i mange situationer. Det er dog vigtigt kun at bruge ekstraudstyr i det omfang, det er nødvendigt, og hvor man vurderer, at barnet kan profitere af det. Man skal være opmærksom på, at barnet skal have nået et vist lyttemæssigt udviklingsniveau for at kunne fastholde opmærksomheden på en lyttesituation. Hvis barnet endnu ikke har færdigheder til dette, vil høreteknisk udstyr være forvirrende og forstyrrende for barnet at bruge.

Inden man begynder at overveje at give barnet høreteknisk udstyr, er det i øvrigt vigtigt, at man pædagogisk har forsøgt at forbedre miljøet omkring barnet og dermed barnets betingelser for at lytte. Se i øvrigt “Det fysiske miljø i dagtilbuddet”.

Afprøvning af udstyr

Hvis man vurderer, at barnet vil kunne få gavn af høreteknisk udstyr, er det en god idé at afprøve forskellige produkter og løsninger i en periode, for at afgøre hvilket udstyr der er det mest hensigtsmæssige i forhold til barnet og dets behov.

Når det lille barn afprøver høreteknisk udstyr, skal man være opmærksom på, at det ikke nødvendigvis er barnet, der kan fortælle om udstyret er godt at bruge eller ej. For at kunne vurdere om barnet profiterer af udstyret, er de voksne omkring barnet derfor nødt til at være opmærksomme på, om barnet accepterer udstyret, og om barnets opmærksomhed og forståelse for sprog ændrer sig, når udstyret er i brug.

Materialecentrets hæfte “Afprøvning af høreteknisk udstyr – småbørn med høretab i dagtilbud og hjemmet” kan anvendes til at tilrettelægge, styre og kvalificere iagttagelserne i forbindelse med afprøvningen af udstyret.