Slide background

Småbørn

Hjemkommunen har ansvaret

Det er hjemkommunen, der har ansvaret for den specialpædagogiske bistand til familien. Socialstyrelsens “Forløbsbeskrivelse: Børn og unge med tidligt konstateret høretab 0-18 år” indeholder anbefalinger til kommunen om de tilbud, forældre og barn kan modtage. De tilbud, forældre og barn får, vil afhænge af, hvor i landet familien er bosat, og om barnet skal have høreapparater, BAHS eller CI.

Kommunens talehørekonsulent vil oftest være tovholder for indsatsen over for familien. Talehørekonsulenten kan med udgangspunkt i det enkelte barn og dets høretab rådgive og vejlede og eventuelt lave et struktureret undervisningsforløb med forældre og andre voksne omkring barnet.

Kommunen kan også henvende sig til Specialrådgivningen til børn og unge med høretab, som er et landsdækkende tilbud om rådgivning og udredning på høretabsområdet. Læs mere om denne mulighed under punktet “VISO”.

Den audiologiske afdeling

Nogle børn og forældre modtager undervisning og vejledning i et struktureret forløb på den audiologiske afdeling. Dette tilbydes alle børn, der er indstillet til CI-operation, og i nogle tilfælde også børn med høreapparater.

Det er en god idé, at kommunens talehørekonsulent deltager i forløbet eller har anden kontakt til familien. Det vil være denne talehørekonsulent (eventuelt i samarbejde med CfH eller CDH), der efter forløbet på den audiologiske afdeling overtager den talehørepædagogiske undervisning af familien og et eventuelt dagtilbud.

En teamopgave

Barnet lærer sprog i interaktionen med andre sprogbrugere. At få høreapparater, BAHS eller CI er ikke nok. Barnet har også brug for, at forældrene og andre omkring det sørger for rigelig interaktion, baseret på de rette udviklingsmæssige auditive input.

Det er nødvendigt, at forældrene vejledes af en professionel med viden om udvikling af hørelse, tale, sprog, kognition, kommunikation og social udvikling. Dette vil give dem forståelse for hørelsen og metoder, der fremmer barnets brug af sin hørelse.

Det er en teamopgave at undervise barnet med høretab. Forstået på den måde, at audiologopæden / talehørekonsulenten opstiller udviklingstrin og arbejdsmål, og forældre og pædagoger arbejder med målene i deres daglige gøremål med barnet.

Læs mere under “Talehørepædagogisk indsats”.