Slide background

Småbørn

Linglydene

Linglydene er fonemer (sproglyde), der er udvalgt, så de tilsammen dækker talens frekvensområde.

Linglydene er: /m/ • /u/ • /ah/ • /i/ • /sh/ • /ss/ (og ingen lyd)

Linglydstesten

Formålet med Linglydstesten er at måle effektiviteten i transmissionen af lyde fra mikrofonen i høreapparat, BAHS eller CI til hjernen. Enhver fejl i transmissionskæden opdages med Linglyde, uanset om fejlen skyldes øreinfektion, væske eller problemer i høreteknologien.

Testen kan bruges til at registrere, om barnet har hørt lydene, og den kan bruges til at identificere, om barnet kan imitere alle lydene. Linglydstesten bør foretages dagligt.

Daniel Ling, OC, ph.d., som er ophavsmand til testen, har sagt om Linglydstesten: Den kan gennemføres på mindre end et minut og kan give vigtige informationer om, hvorvidt barnet har hørbar adgang til talesprogets lyde.

Hvis man skal lave Linglydstesten med et lille barn, kan man sidde ved siden af barnet, og mens det er optaget af at lege med noget ikke-lydgivende legetøj, kan man sige Linglydene én efter én og i vilkårlig rækkefølge og se, om barnet vender sig mod lyden. Barnet kan også respondere ved fx at lægge en klods på et bræt, smide en bold og lignende. Barnets respons på lydene giver information om, at det kan høre/detektere lydene.

Først når barnet bliver i stand til at producere/imitere Linglydene ved man, at det også kan skelne/identificere de enkelte lyde.

Se eksemplet nedenfor, hvor testen udføres på et lille barn med høreapparater. Når du klikker på billedet, åbner filmen i YouTube.

Linglydstesten kan også bruges af forældrene til et dagligt tjek af, om høreapparater og CI er i orden. Forældrene kan tilslutte monitorhovedtelefon til CI/stetoclip til høreapparat og så sige Linglydene ind i mikrofonen på CI eller høreapparat, samtidig med at de lytter i monitorhovedtelefon/stetoclip. Hold mikrofonen 10 cm fra munden og sig Linglydene: /m/ • /u/ • /ah/ • /i/ • /sh/ • /ss/. Dermed er det muligt at tjekke mikrofonens lyd og at lytte sig til, om der skal skiftes filtre.

Se også “Talehørepædagogisk indsats

Talebananen

Talebananen er det område i audiogrammet, hvor barnets hjerne skal have adgang til lyde. Derved får barnet (hjernen) mulighed for at lære at høre og skelne de forskellige lyde i vores talesprog. De seks Linglyde er spredt ud over denne del af audiogrammet.

Reference

Ling, D. (2012): Hvad er Linglydstesten, og hvorfor er den så vigtig i auditory-verbal therapy and education? I: Estabrooks, W. (red.) (2015): “101 Ofte Stillede Spørgsmål om Auditory-Verbal Practice” (s. 58-62). Aalborg: Materialecentret.