Slide background

Småbørn

Lokaleindretning

Møblering og baggrundsstøj

Møbleringen af de forskellige rum, hvor barnet med høretab skal opholde sig og have et optimalt lyttemiljø, er særdeles vigtig for at sikre, at lyden arbejder sig jævnt gennem lokalet. Ligeledes er det vigtigt, at støj minimeres mest muligt.

Reducering af baggrundsstøj

Baggrundsstøj kan reduceres på flere måder. I selve lokalet kan man vælge en blød gulvbelægning som

 • stødabsorberende vinyl
 • kork eller
 • tæppe som også fås vaskbart

og det kan være nødvendigt at akustikbehandle vægge, døre og vinduer.

Loftet kan beklædes med særligt akustisk materiale, der giver støjdæmpning i lokalet.

Støjdæmpning af møbler

Møbler lavet af stål og kunstmaterialer har tendens til at skramle mere, når der rykkes rundt, ligesom disse møbler kaster lyden hårdt tilbage. Derfor kan man med fordel tænke i robuste, støjdæmpende møbler og/eller sætte gummidupper og skumgummi på de eksisterende møbler.

Det kan anbefales at sætte filtbolde eller filtdutter, som er specielt egnet til støjdæmpning, på stole- og bordben. Det afdæmper skramlen fra møbler.

Flyt eller udskift særligt støjende genstande

Det kan være nødvendigt at udskifte særligt støjende genstande med mere støjsvage, f.eks.

 • computere
 • projektor
 • ventilation
 • pumpen i akvariet m.m.

eller andre støjende genstande – køleskab eller lignende – kan flyttes ud af lokalet. Der vil altid være en naturlig baggrundsstøj fra voksne og børn i lokalet, og man kan løbende arbejde med den pædagogiske indsats omkring det akustiske miljø.

Yderligere forslag til støjminimering

 • Voksdug på bordet, gerne kraftig dug.
 • Tynd voksdug oven på underlag.
 • Kraftige eller almindelige stofduge med en gennemsigtig plastdug ovenpå (kombinationen kan bruges til at lægge relevante fotos under plastdugen).
 • Flytbare små legetæpper til brug ved leg med biler og Lego eller andre støjende legeaktiviteter.
 • Kurve med evt. vaskbart stof til opbevaring af biler, klodser m.m. Disse støjer mindre end plastkasser (plastkasser med legoklodser genererer støj).
 • Minimer antal legetøj i lokalet – især i små rum – da antal af især hårdt legetøj eller lydlegetøj giver støj. Barnet med høretab har ikke altid brug for ekstra lyd fra legetøj. Tag eventuelle batterier ud og brug legetøjet med talesprog.
 • Brug eventuelt et støjøre fra firmaet SoundEar og sæt i en periode fokus på, hvad støj er, og hvilke gener det giver alle. Anbefales kun for en periode, da erfaringen viser, at det giver modsat effekt efter lang tids brug.
 • Store grønne planter i rummet kan forbedre akustikken, og så er de flytbare, hvis forholdene skal ændres.
 • Skillevægge/støjvægge kan være gode at bruge, især i større lokaler, hvor der kan laves små rum med rimelig akustik.
 • Reoler/skabe/kommoder kan placeres ud i rummene og kan medvirke til en forbedret akustik.
 • Kraftige, løsthængende gardiner er bedre for det akustiske miljø end rullegardiner eller persienner.

Yderligere læsning

“Et godt lyttemiljø i dagtilbuddet”, Materialecentret, 2020.

Lys- og akustikmåling

Det anbefales, at man i samarbejde med barnets talehørekonsulent fra kommunen rekvirerer en lys- og akustikmåling i de rum, hvor barnet med høretab skal opholde sig.

Der vil så blive udfærdiget en rapport med anvisninger om, hvordan forholdene kan optimeres både med hensyn til lys og akustik samt eventuelle elektroakustiske forstyrrelser.

Se også “Lydmiljø” og “Lys“.

Signal-støj-forhold

Reducering af baggrundsstøj, støjdæmpning af møbler, udskiftning af særligt støjende genstande og anden støjminimering er alt sammen tiltag der hjælper til, at signal-støj-forholdet bliver så godt som muligt.

Jo dårligere signal-støj-forholdet er, jo sværere bliver det for barnet at opfatte, hvad der tales om.

Jo større gruppen er, jo større risiko for forringelse af signal-støj-forholdet, ligesom også afstanden mellem den der taler, og den der skal lytte og opfatte, øges og besværliggør samtale.

Selv når de akustiske og lysmæssige forhold samt møblering og placering af barnet er optimale i en aktivitet, kan nogle børn i visse situationer have gavn af ekstra kommunikationsteknisk udstyr.