Slide background

Småbørn

Lydmiljø

Gode akustiske forhold

Gode akustiske forhold både i hjem og i dagtilbud er en forudsætning for at kunne skabe optimale læringsvilkår for barnet med høretab og er behageligt for alle andre. God akustik i de lokaler, hvor barnet med høreapparater, BAHS eller CI opholder sig, giver barnet mulighed for at høre og skelne talesproget.

Efterklangstiden er den tid, det tager for lyden at falde så meget i styrke (dB), at den er uhørlig. Efterklangstiden i det rum, hvor et barn med høretab skal opholde sig, må ikke være for lang. Lang efterklangstid medfører rumklang, hvilket gør det svært for barnet at høre og skelne det, der bliver sagt.

Lang efterklangstid og dermed dårlig akustik i rummet kan skyldes det materiale, som bygningen er opført i, eller komme fra møbler og inventar i rummet. Store tomme lokaler og hårde materialer som eksempelvis beton og jern giver længere efterklangstid.

Når man anskaffer møbler og inventar, bør det derfor overvejes, hvilke materialer der er optimale for at bidrage til en god akustik i rummet. Det er samtidig af stor betydning, hvordan møbler og inventar placeres i lokalet. Forkert møblering kan give lang efterklangstid. Det er kommunens ansvar, at de akustiske og lysmæssige forhold er i orden i dagtilbuddet.

Vær opmærksom på støj

Man skal være opmærksom på støj fra forskelligt teknisk udstyr, f.eks.

 • ventilationsanlæg
 • blæsere i computere
 • kopimaskiner
 • køleskabe
 • køkkenmaskiner
 • vaskemaskiner
 • tørretumblere
 • automatiske lufthåndtørrere
 • pumpe i akvarium

Der kan også komme støj fra f.eks.

 • gangarealer
 • andre grupperum

eller der kan komme støj udefra fra

 • trafik
 • jernbaner
 • flyvestationer
 • fabrikker m.m.

Det pædagogiske personale skal være bevidst om, at det er vanskeligt for barnet med høretab at høre og skelne tale, når der er baggrundsstøj, f.eks. fra et musikanlæg der spiller.

At skelne tale i støj

At skelne talelyde igennem et inferno af forskellige støjlyde i hverdagen er ikke en biologisk hjernemæssig aktivitet, der er aktiveret fra fødslen. Dette skal udvikles. Dette gælder for alle børn, og børn i forskellige aldre har forskellige forudsætninger for at udvikle dette område.

Børn med høretab har sværere ved at abstrahere fra de samme støjlyde, som deres jævnaldrende har haft biologisk adgang til. Dette kan skyldes mange forhold. F.eks. kan barnet være startet senere i sin opvækst med at få aktiveret sin auditive sans og er derfor ikke nået så langt i sin lytteudvikling endnu.

I nogle situationer, eksempelvis samlingsstunder med mange børn og meget støj, kan et barn med høreapparater, BAHS eller CI have brug for ekstra forstærkning i form af et trådløst kommunikationsudstyr, der ud over at kompensere for afstand også til en vis grad kan kompensere for baggrundsstøj.

Lys- og akustikmåling

Det anbefales, at man i samarbejde med barnets talehørekonsulent fra kommunen rekvirerer en lys- og akustikmåling i de rum, hvor barnet med høretab skal opholde sig, hvis man er i tvivl om, hvorvidt de akustiske forhold er gode nok. Se også “Arbejdsmiljøweb”.

Der vil så blive udfærdiget en rapport med anvisninger om, hvordan forholdene kan optimeres både med hensyn til lys og akustik samt eventuelle elektroakustiske forstyrrelser.

Se også “Lys“.