Slide background

Småbørn

Lys

Optimale lysforhold

Et barn med høretab er afhængig af optimale lysforhold, og en lys- og akustikmåling kan derfor anbefales. I den rapport, der udfærdiges på baggrund af målingen, vil det bl.a. fremgå, hvad der teknisk kan anbefales af eventuelt nye lamper eller bedre lysarmaturer m.m. Det er vigtigt, at lysforholdene forbedres, der hvor det er nødvendigt, og det er ikke blot en forstærkning af lysstyrken, der altid er optimal. En forstærkning af lysstyrken kan medføre genskær og blænde barnet.

Et barn med høretab har bl.a. brug for optimale lysforhold

  • for at kunne orientere sig om, hvor lyde kommer fra, eksempelvis når det skal se, hvem der taler.
  • når det skal lære at retningsbestemme, hvor lyde kommer fra.
  • når det skal udvikle den pragmatiske side af sproget og derfor har brug for at kunne aflæse kropssprog og mimik hos den, der taler. Børn med høretab har ofte svært ved at aflæse kropssprog og mimik og kan derfor nemt misforstå, hvad der bliver sagt. Er den der taler f.eks. alvorlig eller ironisk?

Hyggebelysning

Hyggebelysning med stearinlys ved spisesituationen i dagtilbuddet er uhensigtsmæssig. Det kan gøre det vanskeligt for et barn med høretab at deltage i en samtale, da den visuelle sans hermed minimeres i kommunikationen.

Lys- og akustikmåling

Det anbefales, at man i samarbejde med barnets talehørekonsulent fra kommunen rekvirerer en lys- og akustikmåling i de rum, hvor barnet med høretab skal opholde sig, hvis man er i tvivl om, hvorvidt forholdene er optimale.

Der vil så blive udfærdiget en rapport med anvisninger om, hvordan forholdene kan optimeres både med hensyn til lys og akustik samt eventuelle elektroakustiske forstyrrelser.

Se også “Lydmiljø“.