Slide background

Småbørn

Lyttemiljø

Gode lyttebetingelser

Børn med høretab har brug for gode lyttebetingelser for at udvikles og trives. De fysiske lys- og lydforhold i de lokaler, hvor børnene skal høre og lære talesprog, skal være optimale, og det pædagogiske arbejde skal målrettes til at bidrage til optimale auditive og visuelle vilkår.

Det er altså både forhold i det pædagogiske arbejde med børn samt fysiske hensyn som lokaleindretning, møblering m.m., der skal være til stede, for at man opnår et optimalt lyttemiljø.

Den voksne skal sætte rammen

Der kan være forskellige pædagogiske hensyn, som kan tilgodese miljøet for barnet med høreapparater, BAHS eller CI.

I et dagtilbud er det vigtigt, at den voksne sætter rammen for god kommunikation:

  • at kun én person taler ad gangen
  • at børn og voksne går hen til hinanden, når de taler sammen.

Personalet skal lære barnet grundigt at kende og tilegne sig viden om barnets tekniske udstyr, så barnet har mulighed for at deltage i sit miljø – at være inkluderet.

Arbejdet med børnegruppen

Når der i en børnegruppe skal arbejdes på en bevidstgørelse om et godt lyttemiljø, er det vigtigt, at det sker med udgangspunkt i gruppen og ikke kun i barnet med høretab. Det gode lyttemiljø er til glæde for hele gruppen af børn og voksne.

Børn vil hurtigt lære af de voksne, at gode lyttemiljøer er nødvendige, og de vil ofte, efter at der har været sat ekstra fokus på emnet, fortælle om egne oplevelser. Et godt lyttemiljø bidrager til, at barnet med høretab får bedre muligheder for at lære og udvikle sproget.

Tilegnelse af viden

Personalet bør tilbydes relevante pædagogiske kurser for at tilegne sig den specifikke viden, der er relevant i forhold til børn med høretab. Ligeledes bør både børn og voksne erfare, hvor stor en betydning for det daglige samvær et godt lyttemiljø har.

En bevidst pædagogisk indsats

En bevidst pædagogisk indsats i forhold til et godt lyttemiljø fremmer vilkårene for både børn og voksne og er især nødvendig for at indfri de behov, som et barn med høretab har.

For barnet med høretab er det gode lyttemiljø fundamentalt nødvendigt, for at barnet kan høre og følge med.

Eksempel
– spisesituation i mindre grupper

En spisesituation kan optimeres ved at inddele børnene i mindre grupper.

Dette betyder mindre støj, og opdelingen kan dermed bidrage til god kommunikation og vellykkede samtaler omkring bordet for alle børn.

Eksempel
– forberedelse af dagen

Det er vigtigt, at de voksne forbereder barnet på indhold i dagens aktiviteter, og gerne i et lokale hvor barnet har optimale lyttemuligheder.

Gå i et rum, hvor I kan tale sammen uforstyrret, hvis barnet har brug for dette.

Yderligere læsning

“Et godt lyttemiljø i dagtilbuddet” , Materialecentret, 2020.