Slide background

Småbørn

Milepæle i den talesproglige udvikling

Det er vigtigt at pointere, at det følgende kun for overskuelighedens skyld er inddelt i aldersgrupper for inden for hver gruppe at skitsere den typiske sproglige udvikling. Det er derfor ikke så vigtigt at have fokus på, om barnet holder sig inden for aldersrammen, men mere vigtigt at være opmærksom på, om barnets sprog er i stadig udvikling.

1-2-årsalderen

Der kan være store variationer i, hvornår børn begynder at tale, men omkring 1-årsalderen begynder de fleste børn at sige nogle enkelte ord. Barnets første ord er typisk knyttet

  • til kendte situationer og rutiner som spise, bade, lege og sove,
  • til de personer, der er vigtigst for barnet, eksempelvis mor, far, søster og bror.

Barnet i 1-årsalderen forstår som regel flere ord og korte meddelelser, end det selv er i stand til at bruge.

2-3-årsalderen

Når barnet er omkring 2 år, har det som regel opbygget et solidt ordforråd, typisk omkring 2-300 ord. Barnet begynder nu at sætte to ord sammen til små sætninger og kan på den måde udtrykke sine ønsker og behov, f.eks. ”mere mad”.

Omkring 2½-årsalderen udvides sætningslængden som regel til tre eller flere ord, ordforrådet vokser markant og begynder bl.a. at indeholde flere udsagnsord. Barnet bliver nu i større og større udstrækning i stand til at kommunikere ved hjælp af sproget og får oplevelsen af, at sproget kan bruges til at udtrykke sig med – også selvom det ikke formår at bruge sproget fuldt dækkende, og udtalen stadig ikke er korrekt.

3-4-årsalderen

Når barnet er omkring 3 år, kan det bruge sproget i mange forskellige sammenhænge og på mange måder. Sætningerne bliver mere komplekse, og de grundlæggende grammatiske regler begynder at være på plads. Barnet kan nu bruge sproget til at fortælle om oplevelser og til at spørge og svare på spørgsmål. Det er også i 3-4-årsalderen, at sproget får stor betydning for barnets leg med andre børn, ligesom barnet gennem legen udvikler mere sprog.

4-5-årsalderen

I 4-5-årsalderen er barnets ordforråd vokset til omkring 1500 ord. Barnet er nu begyndt at bruge ord for overbegreber som f.eks. “dyr”, “tøj” og “legetøj”. Sætningerne bliver stadig længere og mere komplekse, og barnet begynder at kunne bruge sit indre sprog til at forstå årsagssammenhænge og dermed at kunne planlægge lege og aktiviteter. Det er også i denne alder, at barnet begynder at få en fornemmelse for de sociale spilleregler, der er i samtalen:

  • hvordan man indleder og afslutter en samtale,
  • hvordan man er i dialog samt
  • hvilke og hvornår man anvender høflighedsfraser.

5-6-årsalderen

Når barnet når 5-6-årsalderen, mestrer det som regel de fleste elementer i samtalen. Det er nu i stand til at vente på sin tur til at tale, spørge, svare og lytte til andre. Barnet benytter sig nu af mange småord som “da”, “altså” og “bare” og begynder at binde sætninger sammen ved hjælp af forskellige ord som “og”, “fordi” og “men”. Den grammatiske side af sproget er nu også ved at være på plads, ligesom barnet nu er i stand til at udtale alle sproglyde korrekt.

At høre og at lytte

At høre betyder, at der er adgang for auditive input til hjernen. At høre er en ubevidst handling.

At lytte er en bevidst handling, hvor man har opmærksomheden rettet mod auditive input.

Læs mere