Slide background

Småbørn

Milepæle i lytte- og sprogudviklingen

At høre og lytte

Der er forskel på at høre og lytte. En betingelse for at kunne lytte er at kunne høre.

At høre betyder, at der er adgang for auditive input til hjernen. Hjernen har således mulighed for at modtage lydinput og deraf følgende stimulation hele døgnet, idet vores hørelse/auditive sans aldrig sover. For børn med høretab gælder det derfor om at give hjernen mulighed for at modtage gode akustiske input i så mange af døgnets timer som muligt.

At lytte er en bevidst handling i forhold til at have opmærksomheden rettet mod auditive input.

Lytteudvikling

Fra 20. graviditetsuge er fosterets auditive system tilstrækkelig veludviklet til, at det kan registrere nogle af de lyde, der trænger gennem fostervandet. Allerede fra 6. graviditetsmåned kan fosteret opfatte og genkende talelyde og begynde at registrere intonationen og de rytmiske mønstre i ord og sætninger. På den måde bliver fosteret allerede før fødslen fortrolig med lyden af moderens stemme. Barnet med normal hørelse har derfor allerede fra fødslen erfaringer med lyd, med at lytte og har dermed gode høremæssige forudsætninger for at udvikle et talesprog.

Milepæle i lytteudviklingen

Klik her for at se en oversigt over milepæle i barnets lytteudvikling. Man skal være opmærksom på, at der, som på alle andre områder af barnets udvikling, kan være stor forskel på, hvor hurtigt barnet mestrer de forskellige områder.

Sprogudvikling

Den sproglige udvikling er en dynamisk proces, hvor barnet udvikler sproget i samspil med andre mennesker og i sammenhæng med de motoriske, kognitive, sociale og emotionelle områder. Der er naturligvis store individuelle variationer i, hvordan udviklingen forløber, og hvor hurtigt børn tilegner sig sproget.

De førsproglige forudsætninger

Det lille barn fødes som før beskrevet med en lang række forudsætninger i forhold til at lytte og rette sin opmærksomhed og nysgerrighed mod menneskelig kontakt og kommunikation. Allerede før barnet kan tale, kommunikerer det med øjenkontakt, smil og gråd.

Oversigt over de førsproglige forudsætninger

Det har stor betydning for barnets grundlæggende oplevelse af sig selv og omverdenen og for den videre sproglige udvikling, at forældrene formår at aflæse og reagere på dets signaler. Klik her for at se en oversigt over de førsproglige forudsætninger.

Den talesproglige udvikling

Udviklingen af det egentlige talesprog er en sammensat proces, hvor barnet skal skabe sammenhæng mellem lyde og mening og selv begynde at producere tale.

Milepæle i den talesproglige udvikling

Klik her for at se en oversigt over milepæle i den talesproglige udvikling.

At høre og at lytte

At høre betyder, at der er adgang for auditive input til hjernen. At høre er en ubevidst handling.

At lytte er en bevidst handling, hvor man har opmærksomheden rettet mod auditive input.

Læs mere

Referencer

Bleses, D. & Højen, A. (red.) (2009): “Når børn lærer sprog”. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Bylander, H. I. & Krogh, T. K. (2014): “Sprogets milepæle: Hvornår skal vi være bekymrede for et barns sproglige udvikling?”. Frederikshavn: Dafolo.

Cole, E. B. & Flexer, C. (2009): “Børn med høretab: At udvikle evnen til at høre og tale. Fra 0-6 år”. Aalborg: Materialecentret.

Karmiloff-Smith, A. & Karmiloff, K. (2002): “Barnets veje til sprog”. København: Nordisk Forlag A/S.

Klausen, L. & Hodal, G. (2005): “Et sprog – flere sprog”. København: Hans Reitzels Forlag.