Slide background

Småbørn

Milepæle i lytteudviklingen

0-4 måneder

Netop evnen til at kunne høre er central i barnets tilegnelse af talesproget. Det helt nyfødte barn kan dog ikke skelne lyde fra hinanden, men opfatter snarere sproget som en slags musik, hvor lydene glider over i hinanden.

Det normalthørende spædbarn vækkes og bliver forskrækket ved høje og pludselige lyde. Barnet kan beroliges ved at høre moderens stemme, som det allerede fra fostertilstanden er blevet fortrolig med.

4-8 måneder

Barnet bliver mere bevidst om at lytte og drejer hovedet mod lydens retning. Barnet begynder at kunne koble kendte lyde til kendte aktiviteter og forventer f.eks. at få mad, når det hører lyden fra eksempelvis flaske, ske og tallerken.

Netop i denne periode begynder høresansen for alvor at få indflydelse på sprogudviklingen. Barnet lytter til sprogets melodi og begynder at registrere sin egen stemme og udvikle ”pludren”, først som enkeltlyde, typisk enkeltvokaler som ”a a a”, og senere som pludren i stavelser, f.eks. ”da da”. Hvis barnet har et stort høretab og ikke kan høre sin egen stemme/få et auditivt feedback, vil det miste nysgerrigheden for at prøve forskellige lyde og blive tiltagende tavs eller kun benytte sig af stereotype lyde.

8-12 måneder

Barnet har nu lyttet meget til andres tale og begynder at kunne sortere talestrømmen i mindre enheder – i ord. Intonationen og tonehøjden i stemmen får større opmærksomhed og betydning for barnet, som begynder at kunne skelne og forstå betydningen af lyde og flere ord.

1-2 år

Når barnet er i 1-årsalderen, begynder det at kunne høre, hvordan de enkelte lyde udtales og at kunne efterligne lyde, f.eks. dyrelyde og enkelte ord. Barnet begynder også at kunne udpege forskellige ting i rummet eller billeder i en bog samt handle på korte beskeder.

2-3 år

Den auditive hukommelse bliver stadig længere, og barnet kan sidst i perioden følge anvisninger med to til tre elementer, f.eks. ”Læg dukken og bamsen i sengen”. Barnets evne til at lytte på afstand er nu så udviklet, at det kan finde og identificere lyde, det ikke kan se, og f.eks. være med i ”gemmeleg”.

I denne periode begynder barnet også at blive interesseret i at lytte til musik og lydbøger.

3-4 år

Den auditive hukommelse øges stadig, og barnet kan lytte til og genfortælle en kort historie. Barnet begynder også at kunne høre forskel på minimale par som hus/mus og bil/pil, mens evnen til selv at kunne finde ord der rimer først udvikles i 4-5-årsalderen.

At høre og at lytte

At høre betyder, at der er adgang for auditive input til hjernen. At høre er en ubevidst handling.

At lytte er en bevidst handling, hvor man har opmærksomheden rettet mod auditive input.

Læs mere