Slide background

Småbørn

Samarbejde mellem hjem og dagtilbud

Et barn med høretab kan være sårbart i forhold til at få samlet informationer op fra sin hverdag. Derfor er barnet afhængigt af, at de voksne omkring det har en god kommunikation med hinanden. Det kræver stor tillid og respekt for hinanden at få denne kommunikation til at lykkes.

Udvidet samarbejde

Det vil ofte være nødvendigt, at personalet i dagtilbuddet og forældrene indgår et udvidet samarbejde, som med fordel kan være fastlagt og struktureret. Ved fastlagte møder undgår man i en travl hverdag, at fokus på barnet forsvinder.

I samarbejdet indgår eventuelt ressourcepædagog, ligesom talehørekonsulenten også er en oplagt deltager. På disse møder kan alle voksne omkring barnet evaluere tidligere fastsatte mål og opstille nye og på den måde være på forkant i forhold til eventuelle andre og nye tiltag.

Aftaler

På samarbejdsmøderne vil det være oplagt at få nedskrevet, hvem der har ansvaret for hvad.

Forældrene skal f.eks.

  • sikre, at barnets tekniske udstyr er i orden
  • sørge for at der altid er skiftet batterier i CI/høreapparater/BAHS, samt at eventuelt høreteknisk udstyr er opladet og med i institutionen
  • sørge for, at nye batterier er tilgængelige i dagtilbuddet

Personalet skal f.eks.

  • sikre, at barnet har sit udstyr på hele dagen
  • sikre, at der tages de fornødne daglige, særlige hensyn

Det daglige samarbejde – “Barnets bog”

I en travl hverdag kan der være mange udfordringer i at have en tæt dialog på daglig basis og få fortalt i dagtilbuddet eller til forældrene, hvad barnet har oplevet i løbet af dagen, i weekenden osv. For barnet med høretab kan det være vanskeligt både at huske og at fortælle om sine oplevelser på en måde, så den voksne kan bygge videre på det og få en dialog med barnet. Ved at bruge en “barnets bog”, hvor man skriver lidt om, hvad barnet har lavet, kan man sikre sig, at alle hele tiden ved, hvad barnet har oplevet og kan tale med barnet om det.

“Barnets bog” kan være et hæfte, en mappe eller en kinabog, hvori der hver dag skrives om, hvad barnet har oplevet, hvad der er fokus på, hvad man har talt om osv. Der kan med fordel indsættes billeder eller billetter fra cirkusturen osv. I bogen er det også muligt for forældrene at kommunikere mere praktiske oplysninger videre til personalet og omvendt.

Barnets bog

“Barnets bog” kan dagligt være en kontaktbog, hvor der kort fortælles om, hvad barnet har lavet.

Der kan indsættes billeder eller billetter fra cirkusturen osv.