Slide background

Småbørn

Søskende

Der kan være forskellige følelser, fordele og ulemper forbundet med at være søskende til et barn med høretab. Blandt de negative oplevelser er, at søskende til børn med høretab kan føle sig oversete og mindre betydningsfulde for forældrene end deres søster eller bror med høretab. Der vil naturligvis blive rettet meget opmærksomhed mod barnet med høretab, og der vil blive brugt mange ressourcer og tid til bl.a. undersøgelser, tilpasninger og evt. cochlear implantation.

At være søskende til et barn med høretab kan imidlertid også have positiv betydning. At vokse op og få nære erfaringer med det, der er anderledes, kan øge barnets indsigt og tolerance og på sigt give større modenhed og gode sociale kompetencer.

Opmærksomhed og fokus på søskende

Det er selvsagt vigtigt som forældre, familie og venner også at have fokus på søskende og at sikre, at de også får den opmærksomhed, de har brug for, at gøre dem betydningsfulde og informere og involvere dem i det, der er særligt i forhold til deres søster eller bror med høretab.

Det kan være en god idé at foretage sig noget med børnene hver for sig, så barnet uden høretab også oplever at være alene med forældre og bedsteforældre, og at der er noget, der er planlagt specielt for det.

Det kan i øvrigt være en god idé at informere søskendes børnehave eller skole om høretab og høreapparater/BAHS/CI, og man kan overveje, om man som forældre selv vil give informationerne eller ønsker, at andre fagpersoner skal varetage dette.

Referencer

Bau, M. (2015): “Tal til mig nu: Kom godt igennem når dit barn har et høretab”. København: Forlaget Linje H.

Bøttcher, L. & Dammeyer, J. (2010): “Handicappsykologi”. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Cole, E. B. & Flexer, C. (2009): “Børn med høretab: At udvikle evnen til at lytte og tale. Fra 0-6 år”, Aalborg: Materialecentret.

Luterman, D. (ed.) (2006): “Children with Hearing Loss: A Family Guide”. Sedona: Auricle Ink Publishers.