Slide background

Småbørn

Teknisk udstyr

Copyright Cochlear Ltd.

Det er vigtigt at være opmærksom på, om det lille barn kan høre med sine høreapparater/CI’er/BAHA’er. Det er teknisk udstyr, som bliver slidt, og som skal vedligeholdes. Under menupunktet “Teknisk udstyr” kan du læse om, hvad du skal være opmærksom på.

Du kan også læse om ekstra høreteknisk udstyr til mindre børn – om de situationer, hvor udstyret kan være en hjælp for barnet at anvende, og om afprøvning af udstyr, hvis man har vurderet, at barnet vil kunne få glæde af høreteknisk udstyr.