Slide background

Småbørn

Tiden før audiologisk behandling

 

I forbindelse med at barnet får konstateret et høretab, er det vigtigt at tilbyde forældrene støtte og vejledning i forhold til:

  • hvad høretabet betyder
  • hvilken behandling der tilbydes
  • hvad behandlingen betyder for barnets udvikling
  • hvordan forældrene bedst kan støtte deres barn

Det er almindeligvis den audiologiske afdeling og talehørekonsulenten i hjemkommunen, der varetager denne opgave. I komplicerede sager, hvor der er brug for højtspecialiseret rådgivning, er der også mulighed for at blive visiteret til den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation, VISO.

Den første vejledning

Selv om barnet endnu ikke har fået høreapparater, BAHS eller CI, er det vigtigt, at forældrene vejledes i, hvordan de kan være støttende i samspillet med deres barn. Nogle forældre kan blive overmandet af en følelse af ikke at slå til og være bange for, at de ikke kan finde ud af at være sammen med deres lille barn. Andre forældre har brug for hjælp til at se, at deres barn stadig er det samme barn, med de samme behov for at være sammen med sine forældre, som før høretabet blev konstateret.

Tidligt samspil og tilknytning

Det tidlige samspil og den tidlige tilknytning er af afgørende betydning for barnets videre udvikling, se “De førsproglige forudsætninger“ .

Det kan være lidt sværere at få samspillet til at fungere med små børn, der ikke får et godt auditivt input. Man skal være mere tydelig, intensiv og konsekvent i sin kontakt, når barnet helt eller delvist mangler en af sine sanser. Men for langt de fleste forældre gælder det, at de har et godt og naturligt samspil med deres små børn.

I den sammenhæng drejer den primære vejledning sig derfor om at øge forældrenes opmærksomhed på det, som de allerede gør helt naturligt, og om at få dem til at gøre noget mere af det.

Læs også

Læs også om konstatering af høretab hos børn.

Referencer

Bøttcher, L. & Dammeyer, J. (2010): “Handicappsykologi”. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Cole, E. B. og Flexer, C. (2009): “Børn med høretab. At udvikle evnen til at lytte og tale. Fra 0-6 år”. Aalborg: Materialecentret.

Luterman, D. (ed.) (2006): “Children with Hearing Loss – A Family Guide”. Sedona: Auricle Ink Publishers.