Slide background

Småbørn

Valg af dagtilbud

Når man som forældre til et barn med høretab skal vælge dagtilbud til sit barn, er der mange forhold, der skal overvejes, inden valget kan træffes. Langt de fleste børn med høretab passes i et almenpædagogisk dagtilbud, eventuelt i perioder med støtte fra en ressourcepædagog. Nogle børn, som udover høretabet har andre udfordringer, kan dog have glæde af at være i en specialinstitution, hvor der ofte er færre børn og en anden normering end i det almene dagtilbud. Det er forældrene der sammen med kommunens talehørekonsulent skal beslutte, hvilket dagtilbud der passer bedst til ens barn og de behov det har. Baggrunden for valget beror på mange forhold, og nogle af de ting, der kan overvejes er:

  • Er det vigtigt, at barnet passes i nærmiljøet?
  • Hvilke pasningsformer er der i nærmiljøet?
  • Er den pædagogiske retning afgørende for valget?
  • Ønskes et dagtilbud med mange eller få børn?
  • For det helt lille barn: Ønskes dagpleje eller vuggestue?
  • Er der et dagtilbud, familien kender i forvejen og synes godt om?

Der er ikke et entydigt svar på, hvilken type dagtilbud der er bedst at vælge til ens barn. En børnehave med få børn er ikke nødvendigvis bedre, har mere struktur og mindre larm end en børnehave med mange børn, og en vuggestue med uddannet personale er ikke nødvendigvis bedre end en dagplejer med færre børn. Ligegyldigt hvilket tilbud, der passer til det enkelte barn og familien, er det helt afgørende, at dagtilbuddet er positivt stemt samt er engageret og har høje forventninger til, at barnet med høretab skal trives og udvikle sig på samme måde som alle de andre børn i dagtilbuddet.

Hjælp til valget

Alle kommuner har ansat talehørekonsulenter. På de enkelte kommuners hjemmesider oplyses telefonnummer hertil. Disse rådgivninger har måske allerede fået informationer om barnet, da kommunerne modtager informationer om alle børn med høretab fra de audiologiske afdelinger.

Talehørekonsulenten kan være behjælpelig i forbindelse med valg af dagtilbud og videre rådgivning og vejledning. Talehørekonsulenten vil også kunne inddrages, hvis barnet har brug for specialpædagogisk bistand såsom tale- og sprogundervisning, høreteknisk udstyr eller anden støtte. Hvis der er behov for en højt specialiseret rådgivning, kan man rette henvendelse til VISO.

Talehørekonsulenten kan hjælpe

I alle kommuner er der ansat talehørekonsulenter, der kan være behjælpelige i forbindelse med valg af dagtilbud og videre rådgivning og vejledning.