Slide background

Småbørn

Vi hører med hjernen

– ørerne er bare vejen ind

Kun ved at blive påvirket af lyd kan hjernens auditive områder lære at opfatte og bearbejde lyd og dermed blive udviklet. Et høretab vil virke som et akustisk filter, der alt efter høretabets omfang afholder lyd fra at nå hjernen.

Det er i de første 3 ½ år, at hjernen er mest plastisk, dvs. at det er i denne periode, at hjernen danner flest nervebaner til de områder, der stimuleres.

Det er i denne periode afgørende, at det auditive område i cortex hyppigt og varieret får optimale  auditive input, da dette er et fundament for en tale-sprogudvikling og senere læseudvikling.

Forskning viser, at mennesket er neurologisk gearet til at opnå tale- og læsefærdigheder via de auditive områder i hjernen. Derfor skal babyer og børn med høretab fortrinsvis stimuleres auditivt, se “AVT – Auditory Verbal Therapy“.

Der er ingen tid at spilde, så forældre og andre voksne omkring barnet skal guides og have viden om, hvordan de stimulerer barnets auditive områder i hjernen på bedste vis.

Barnets udviklingsniveau vil være påvirket af mange forskellige parametre som

 • tidspunkt for diagnose,
 • årsag til høretab,
 • høretabets omfang,
 • udbyttet af teknisk udstyr,
 • den audiologiske undersøgelse, høreprøve, tuning af CI, indstilling af høreapparater og BAHS,
 • talehørekonsulentens faglige viden,
 • forældres og pædagogers viden og formåen
 • familiens emotionelle tilstand,
 • familiens deltagelse i den daglige auditive og sproglige stimulering af barnet,
 • barnets eget lyttepotentiale,
 • barnets helbredsmæssige tilstand,
 • barnets læringsstil og
 • barnets intelligens og evner.

Reference

Cole, E. B. & Flexer, C. (2009): “Børn med høretab: At udvikle evnen til at lytte og tale. Fra 0-6 år”. Aalborg: Materialecentret.