Slide background

Høretab

Tilpasning af høreapparater

Høretab er forskellige

Et høreapparat skal tilpasses eller indstilles til den enkelte bruger. Høretab er forskellige, og dermed er behovet for forstærkning også forskelligt.

Høreapparatet tilpasses ved hjælp af en computer, hvor man har et softwareprogram fra hvert af de firmaer, hvis produkter man har valgt at bruge.

Tilpasningen

Når et høreapparat tilpasses til et barn, foregår det sædvanligvis i et samarbejde imellem barnet og en audiologopæd eller imellem barnet og en audiologiassistent samt en hørepædagog – alt efter organiseringen på den enkelte høreklinik. Computeren foreslår en grundindstilling med udgangspunkt i barnets audiogram.

Hvis barnet er stort nok til, at man kan tale med det om dets oplevelse af lyden, vil audiologopæden/audiologiassistenten og hørepædagogen gøre dette. Typisk vil man spørge,

  • om lyden virker for kraftig eller for svag og
  • om der er gener forbundet med lyden i apparaterne.

Barnet vil også blive præsenteret for nogle kraftige lyde, som apparatet kan indstilles efter.

Feedbackmåling

I forbindelse med høreapparattilpasningen vil der også blive lavet en måling af risikoen for, at apparatet begynder at tilbagekoble (hyle). En sådan måling kaldes en feedbackmåling.

Instruktion til barn og forældre

Når selve tilpasningen er færdig, vil barn og forældre blive instrueret i, hvordan apparatet betjenes, hvordan det renholdes, og hvor man får batterier. Man vil også blive informeret om, hvordan man skal forholde sig, hvis apparatet går i stykker.

Opfølgning

Når høreapparaterne er tilpasset til barnet aftales telefonisk opfølgningstid – typisk 1 uge op til en måned efter tilpasningen.

Audiologopæden/hørepædagogen er barnets primære kontaktperson. Nogle steder i landet sender audiologopæden/hørepædagogen efterfølgende journalnotat til både familien og PPR.

Denne opfølgning er vigtig, specielt for mindre børn, hvor man ikke har kunnet spørge, hvordan de oplever forstærkningen. Her er forældrenes observationer vigtige.