Slide background

Høretab

Tilvænning til høreapparater

I starten synes en del børn, at høreapparatet har en fremmedartet lyd, men dette indtryk fortager sig sædvanligvis over tid. Det kan dog ind imellem være nødvendigt at lave justeringer i høreapparatets indstilling, før barnet er helt tilfreds med høreapparatets lyd, men også i forhold til om barnets hørekurve ændrer sig over tid.

Sædvanligvis vænner barnet sig til lyden i løbet af nogle uger. Optimalt udbytte af forstærkningen kan man først være sikker på er opnået efter ca. et halvt års konsekvent brug af høreapparat.