Slide background

Høretab

Udredning af høretab

Den første udredning af høretabet foregår sædvanligvis hos en privatpraktiserende ørelæge.

Hvis ørelægen vurderer, at der er behov for yderligere udredning af hørelsen og muligvis behandling med høreapparater, henviser denne barnet til en offentlig høreklinik. Børn kan også henvises til en offentlig høreklinik via sundhedsplejerske eller pædagogisk-psykologisk rådgivning i hjemkommunen (PPR). Nogle steder i landet kan henvisning endvidere foregå via egen læge.

Udredning af høretab er udarbejdet af audiologopæd, cand. mag. Alice Jepsen, Audiologisk Afdeling, Gentofte Hospital og børnehørepædagog John Winther, Høreklinikken, Aalborg Universitetshospital, juni 2013.

Hvem skal jeg kontakte?

Hvis du har oplevet, at dit barn har høreproblemer, bør du tage kontakt til en af følgende:

  • Praktiserende læge
  • Ørelæge

Hvis du har oplevet, at dit barn har sproglige vanskeligheder, bør du tage kontakt til:

  • Talehørekonsulenten i din kommune, ofte på PPR