Slide background

Høretab

Undersøgelse af hørelsen

Når et barn skal have undersøgt sin hørelse på en audiologisk afdeling på et sygehus, vil barnet først komme til høreprøve hos en audiologiassistent og derefter til samtale og undersøgelse hos ørelægen (audiologen).

Undersøgelser hos audiologiassistenten

Høreprøve (audiometri)

Barnet kommer først ind til en høreprøve, som foregår i et særligt lydisoleret rum. Høreprøven laves af en audiologiassistent. Der anvendes forskellige typer af test i forhold til barnets udviklingsalder.

Visual Reinforcement Audiometry (VRA)

Til babyer fra 7-8 måneders alderen samt børn med udviklingsmæssige udfordringer anvendes nogle steder Visual Reinforcement Audiometry (VRA), hvor barnet skal vende sig relevant efter lyd fra højtalere i rummet. Barnet får en belønning for rigtig reaktion i form af en lille film med f.eks. “Bamse og Kylling” eller “Teletuppies”.

Observationsaudiometri

Andre steder anvendes også observationsaudiometri med ukonventionelle lydgivere (bjælde, ske i kop, plastikraslen m.m.), samt PA5, som er en elektronisk lydgiver, som udsender forskellige lyde.

Legeaudiometri

Når barnet er 2-2,5 år eller efter udviklingsalder begynder man at teste med legeaudiometri. Her får barnet hovedtelefoner på. Nogle steder ser barnet et billede af dyr, biler el. lign., og når det har hørt lyden, “svarer” det ved at trykke på en knap på bordet. Andre steder angiver barnet at have hørt lyden ved at lægge en brik i et puslespil eller en klods i en kasse.

Audiometri

Når barnet er 5-6 år kan det medvirke til høreprøve med hovedtelefoner, hvor barnet skal lytte til toner i forskellig højde og styrke. Her trykker barnet på en knap, når lyden er hørt, men belønnes ikke af film eller billeder.

Undersøgelsen kaldes for en audiometri, og den hørekurve der laves på grundlag af audiometrien vises på et audiogram.

Måling af skelneevne

Derefter undersøges det, hvordan barnet skelner ord (Dantale materialet) og tal. Dette hedder måling af skelneevne og udregnes i procent. Desuden beregnes hørelsens Speech Reception Threshold (SRT).

Speech Reception Threshold (SRT), også kaldet taletærsklen, er den styrke/
intensitet af talen, hvor en person opfatter 50 % af de ord, der bliver sagt.
SRT måles i decibel (DB).

Tympanometri

Undersøgelsen hos audiologiassistenten afsluttes med en måling af mellemøretrykket. Dette kaldes for en tympanometri.

Samtale og undersøgelse hos audiologen

Efter høreprøven kommer barnet ind til en samtale og en undersøgelse ved en specialuddannet ørelæge (en audiolog).

Lægen undersøger barnets ører, næse og hals. På baggrund af denne undersøgelse og på baggrund af de oplysninger, audiologen får fra barn og forældre, tages stilling til det videre forløb, herunder om der er behov for høreapparatbehandling.

Lægen vil også redegøre for årsager til den eventuelle hørenedsættelse, hvis det er muligt.